• Home
 • Gezondheidszorg per betalingsregeling
 • De borgsteller
 • De borgsteller

  Medimmigrant vzw - De borgsteller

  Iedere persoon die België binnenkomt voor een kort verblijf, moet kunnen bewijzen dat hij of zij beschikt over voldoende bestaansmiddelen voor de duur van zijn verblijf en zijn terugkeer.
  Dit bewijs kan geleverd worden op basis van eigen financiële mogelijkheden of op basis van de financiële middelen van een andere persoon, die men de ‘borgsteller’ noemt (of ‘tenlastenemer’ of ‘garant’).


  De borgsteller tekent een verbintenis van ten laste neming of waarborg (bijlage 3bis) in de gemeente waar hij verblijft. Door dit document te tekenen, verbindt hij zich om de gezondheidskosten, de verblijfskosten en de terugkeerkosten (bij eventuele  gedwongen terugkeer) van de reiziger te betalen.

  Op het moment dat deze verbintenis van tenlasteneming door de gemeente gelegaliseerd is, moet het origineel document binnen de 6 maanden overgemaakt worden aan de betrokken ambassade of consulaat, samen met :

  • een kopie van de drie recentste loonfiches of van elk ander document (opgesteld door een overheid) die de solvabiliteit van de garant/borgsteller bewijst.
  • een kopie van een document dat bewijst dat de borgsteller de Belgische nationaliteit bezit (identiteitskaart) of van zijn toelating om voor onbepaalde duur in België te verblijven (verblijfsvergunning).

  Indien de betalingsverbintenis aangegaan is ten gunste van een buitenlander die vrijgesteld is van de visumplicht, dan moet deze persoon de Schengenzone binnenkomen binnen de zes maanden na de datum waarop de Dienst voor Vreemdelingenzaken de ten lasteneming aanvaard heeft (of zelf aantonen dat hij over eigen financiële middelen beschikt). Als dat niet het geval is, wordt de ten lasteneming ongeldig.

  Wat te doen indien een buitenlander die een borgsteller in België heeft, toch een beroep doet op het OCMW om zijn medische kosten te betalen ?

  Indien het om gewone medische kosten gaat, kan het OCMW zich in eerste instantie richten tot de borgsteller. Indien deze niet wil of niet kan betalen, is het mogelijk dat OCMW de kosten ten laste neemt na een ernstig sociaal onderzoek en de terugbetaling ervan aan de staat vraagt.

  Om sommige visa te bekomen, moet men een medisch attest kunnen voorleggen :
  Certificat médical pour l’obtention d’un visa de regroupement familial (art 10 et 10bis de la loi sur le séjour du 15/12/1980).
  Certificat médical pour l’obtention d’un visa (pour un autre article de la loi sur le séjour du 15/12/1980).