• Home
 • Gezondheidszorg per betalingsregeling
 • Privé-verzekering
 • Privé-verzekering

  Medimmigrant vzw - Privé-verzekering

  12.2017

  Verschillende types van privéverzekeringen kunnen soms tussenkomen voor medische zorgen.
  Hieronder een paar voorbeelden.

   

  Reisverzekering

  De derdelanders die onderworpen zijn aan de visumplicht moeten in principe een reisverzekering hebben om hun visum te bekomen. De Unieburgers of de derdelanders die niet aan de visumplicht moeten voldoen, kunnen er één hebben maar dit is niet verplicht.

  Die verzekeringen komen meestal tussen in geval van een plotse ziekte, een ongeval of een repatriëring. Vaak worden geplande zorgen of zorgen die voortkomen uit een reeds bestaande ziekte uitgesloten.

   

  Verzekering medische zorgen

  Twee soorten situaties kunnen zich voordoen:

  • Voor de personen die aangesloten zijn bij de ziekteverzekering in België: De privé-verzekeringen voor medische zorgen die deze mensen kunnen onderschrijven in België zijn complementair aan de verplichte publieke ziekteverzekering (die uitgevoerd worden door de ziekenfondsen en de HZIV). Deze verzekeringen kunnen aangegaan worden bij de ziekenfondsen (bv. hospitalisatieverzekering) (enkel voor mensen die aangesloten zijn bij een ziekenfonds) of bij bepaalde privé-bedrijven. Ze komen enkel tussen voor bepaalde kosten (bv. remgeld, ereloonsupplementen...) die niet ten laste genomen worden door de verplichte ziekteverzekering.
  • Voor de personen die NIET aangesloten zijn bij de ziekteverzekering in België: Een privé-ziekteverzekering heeft als doel een oplossing te zijn voor het gebrek aan 'publieke' ziekteverzekering. Dit type verzekering komt niet zo vaak voor in België gezien het grote aantal mensen die gedekt worden door de verplichte ziekteverzekering.
   De maatschappijen die dit type verzekering aanbieden, stellen in het algemeen contracten voor met een duurtijd van minimum één jaar. Ze zijn redelijk duur en weinig financieel toegankelijk voor mensen met een laag of gemiddeld inkomen.

   

  Andere

  Ook andere verzekeringen kunnen in bepaalde situaties tussenkomen: of voor het totaal van de medische zorgen of enkel voor het deel dat niet ten laste genomen wordt door de verplichte ziekteverzekering.
  We denken bijvoorbeeld aan de volgende verzekeringen: burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering, verzekeringen onderschreven door een school voor zijn leerlingen, verzekering van de werkgever in geval van een arbeidsongeval, verzekering van een publiek transportmiddel,…