• Home
 • Gezondheidszorg per betalingsregeling
 • Andere betalers
 • Andere betalers

  Medimmigrant vzw - Andere betalers

  Naast de garant kunnen ook andere derde betalers aangesproken worden voor de (terug-) betaling van de medische kosten.

  We denken hierbij aan volgende situaties:

  • wanneer de betrokkene een arbeidsongeval heeft gehad (ook in het geval van zwartwerk) moet de werkgever worden aangesproken
  • wanneer de betrokkene lichamelijke schade oploopt bij een auto-ongeval moet de bestuurder die in fout was worden aangesproken
  • wanneer de betrokkene ziek wordt, moet de ziekte- of reisverzekering die hij het buitenland was aangegaan maar die ook medische kosten in België dekt, worden aangesproken