Actualiteit

Onderzoeksverslag 'Medische regularisatie' van de federale ombudsman11.2016
Het onderzoek toont o.a. aan dat de behandelingstermijn willekeurig is en verschilt van dossier tot dossier en dat de arbeidsomstandigheden van de artsen van de DVZ hen niet altijd toelaten volgens de medische deontologie te werken.
In het rapport staan 26 aanbevelingen om de behandeling van de aanvragen te verbeteren.
>>> Meer info

KCE rapport over de Dringende Medische Hulp01.2016
Het Federale Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) publiceerde onlangs een rapport over de Dringende Medische Hulp of ‘Welke medische zorgen voor mensen in onwettig verblijf?’.
Op enkele bemerkingen na, kan Medimmigrant het voorstel tot hervorming ondersteunen.
>>> Meer info

Witboek over de machtiging tot verblijf om medische redenen (9ter)10.2015
Het Witboek geeft een zicht op de wettelijke bepalingen in het kader van de 9ter procedure en de huidige praktijk van de Dienst Vreemdelingenzaken. Het kwam tot stand nadat een aantal praktijkbeoefenaars uit de medische, juridische en associatieve sector dezelfde bekommernissen leken de te delen over het lot van ernstig zieke vreemdelingen die in België nog maar moeizaam een verblijfsrecht krijgen. Medimmigrant heeft meegewerkt aan de totstandkoming van dit document. 
>>> Het witboek downloaden

Focus op Brussel

Handicap, migration et interculturalité (FR)01.2015
Onderzoek uitgevoerd bij professionelen in Brussel die werken rond het thema handicap uitgevoerd door het Observatoire de l'accueil et de l'accompagnement de la personne handicapée (afdeling van PHARE). Dit onderzoek behandelt de opvang en begeleiding van mensen met een handicap met een migratieachtergrond.
>>> Handicap, migration et interculturalité (FR) (PDF)

Nieuw op de website en bij Medimmigrant

Uitbreiding van de telefonische permanentie10.2015
Dankzij de extra steun van Welzijnszorg en een uitzonderlijke schenking kan Medimmigrant zijn permanentie uitbreiden. Naast maandag, dinsdag en vrijdag kunt u ons ook op donderdag telefonisch bereiken.
Nieuwe permanentieuren:
> maandag, donderdag en vrijdag: 10u - 13u
> dinsdag: 14u - 18u

Varia

Studiedag: Interculturele bemiddeling en cultureel competente zorg11.2016
De FOD Volksgezondheid en het RIZIV organiseren op 9 december een studiedag naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van interculturele bemiddeling in de gezondheidszorg.
>>> Progamma en uitnodiging

Welke rechten nog te mobiliseren voor ernstig zieke vreemdelingen in België?10.2015
Caritas International wijdt de nieuwe editie van het magazine Vluchtschrift, volledig aan de procedure medische regularisatie, of 9ter, en de (sociale) rechten van zieke vreemdelingen in België.
>>> Het Vluchtschrift downloaden

Rechtspraken, ten gevolgen van het arrest Abdida09.2015
Medimmigrant plaatste enkele relevante arresten in tabelvorm.

Schrijf je in op onze elektronische nieuwsbrief.

E-mail:
 TELEFOON
02/274.14.33 (of 34)

maandag-donderdag-vrijdag
10u - 13u
Dinsdag
14u - 18u

EMAIL
info@medimmigrant.be

Medimmigrant vzw - Medimmigrant