Actualiteit

Hervorming van de juridische bijstand – GwH02.2018
Medimmigrant steunt het beroep bij het Grondwettelijke Hof (GwH) tegen de "pro deo wet" die het moeilijker maakt om voor mensen in een precaire verblijfssituatie een advocaat te bekomen. De bespreking vindt plaats op 7 februari. De advocaten en ook ADDE roepen op om aanwezig te zijn voor het GwH (Koningsplein, Brussel) om 12h30.
>>> Meer info over deze hervorming in het Zwartboek van het Platform Recht voor Iedereen

DRINGENDE MEDISCHE HULP > WETSONTWERP01.2018
>>> Lees de reactie van vzw Medimmigrant op het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra.

MEDIPRIMA : Omzendbrieven van 22.12.201701.2018
Drie nieuwe omzendbrieven betreffende de aanpassingen en uitbreiding van het project MEDIPRIMA werden verspreid door de POD Maatschappelijke Integratie. Ze zijn respectievelijk gericht naar OCMW's, ziekenhuizen en huisartsen.
>>> Omzenbrieven raadplegen op de website van de POD MI (rubriek 'Wetgeving')

Agentschap Integratie en Inburgering - Schrapping van 170 banen01.2018
Medimmigrant hoopt op een herziening van deze beslissing. Voor mensen in een precaire verblijfssituatie, hun omgeving en de professionelen in de sector is de dienstverlening die het agentschap levert op vlak van juridisch advies, vertaling en tolken, trajectbegeleiding, … van immens groot belang.
>>> Kijk naar  de video van BRUZZ of lees meer in artikel in de Standaard

RECHTSPRAAK – Dringende medische zorgen en C-visum01.2018
Veroordeling van een OCMW in een uitspraak van 13.12.2017 door de Arbeidsrechtbank van Brussel tot de tenlasteneming van de dringende medische zorgen van een persoon met een Schengenvisum type C.
>>> Meer info
>>> Het arrest raadplegen

RECHTSPRAAK – arrest van 4 juli van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel, burgerlijke afdeling11.2017
Wanneer in het kader van een aanvraag voor medische regularisatie (9ter) er een aanhoudend meningsverschil is tussen de arts functionaris van de DVZ en de behandelende arts van de aanvrager en er werd geen enkel onderhoud met de behandelende arts georganiseerd evenmin een onafhankelijke arts specialist geconsulteerd, dan heeft de DVZ een fout gemaakt. In voorkomende situatie, heeft de rechtbank een onafhankelijke arts expert aangewezen die zal belast worden met een rapportage over drie punten: 1) toegang tot zorg en toegankelijkheid in het land van herkomst, 2/ de risico’s onderzoeken in geval van gebrek aan zorgen en 3/het psychologisch letsel vaststellen als gevolg van de weigering van de 9ter.
>>> Het arrest raadplegen

 

In de kijker

De aansluiting bij de ziekteverzekering van asielzoekers en begunstigden van het statuut subsidiaire bescherming05.2017
Een asielzoeker die erkend werd als vluchteling of een begunstigde van het subsidiair beschermingsstatuut kan vanaf het moment van de erkenning of toekenning aangesloten worden bij de ziekteverzekering onder de hoedanigheid ‘verblijvende in België’ (als een andere hoedanigheid voordeliger is voor de persoon, zal deze andere hoedanigheid prioritair zijn).
>>> Meer info

Nieuw op de website en bij Medimmigrant

Gratis groen nummer: 0800/14.960 > voor mensen zonder of met een laag inkomen10.2017
Sinds oktober 2017 heeft Medimmigrant een groen nummer: 0800/14.960. Mensen zonder inkomen of in een financieel moeilijke situatie kunnen gratis naar dit nummer bellen om Medimmigrant te contacteren tijdens de permanentieuren.

Info fiches. Verblijfsdocumenten en tenlasteneming van de medische kosten 09.2017
Met deze nieuwe publicatie wil Medimmigrant u helpen om uw weg te vinden in het doolhof van verblijfsdocumenten en om de link te leggen tussen het verblijfsdocument en de dienst die bevoegd kan zijn voor de tenlasteneming van de medische kosten.
>>> Meer info en publicatie downloaden

 

Focus op Brussel

OCMW Anderlecht: nieuwe dienst DMH01.2018
Het OCMW van Anderlecht startte eind 2017 met een nieuwe dienst specifiek voor de behandeling van hulpvragen voor mensen zonder wettig verblijf.
>>> Meer info

Nieuw adres van de dienst DMH van het OCMW van Molenbeek01.2018
De dienst “Dringende Medische Hulp” van het OCMW van Molenbeek is in oktober 2017 verhuisd naar de Onafhankelijkeidstraat, 56.
>>> meer info op de website van het OCMW

Nieuwe medische centra in het Brusselse regio12.2017
In de Brusselse regio werden twee nieuwe medische centra geopend namelijk K-nal in Molenbeek en Cure &Care in Anderlecht.
>>> Lees meer

Dienst PSI van het OCMW van Schaarbeek10.2017
Sinds 2016 werd bij het OCMW van Schaarbeek de dienst PSI (voor mensen zonder wettig verblijf) opgestart. Deze dienst heeft onder andere als missie om de uitwerking van de procedure DMH op het grondgebied van de gemeente goed te organiseren. In samenwerking met het middenveld verspreidde deze dienst een brochure en een flyer.
>>> Meer info

Schrijf je in op onze mailing list

E-mail:
 TELEFOON
02/274.14.33
0800/14.960 (gratuit)

maandag-donderdag-vrijdag
10u - 13u
Dinsdag
14u - 18u

EMAIL
info@medimmigrant.be

Medimmigrant vzw - Medimmigrant