Actualiteit

Hervorming van de juridische tweedelijnsbijstand - Arrest van het het Grondwettelijk Hof06.2018
Het Grondwettelijk Hof schrapt de forfaitaire bijdrage maar de toegang tot de rechter blijft bezaaid met obstakels.
>>> Het persbericht van het Platform Recht voor iedereen lezen 

Lijst van medicatie D, een goede praktijk naar harmonisatie van de medische hulp05.2018
Sinds februari 2018 staat op de website van de VSGB de geactualiseerde ‘Medicatie D lijst’. Deze lijst bevat ‘comfort’ medicatie die niet terugbetaald wordt door de overheid (het RIZIV of de POD MI) en waarvoor het OCMW vanuit de eigen middelen tussenkomt. Dit project, ondersteund door de GGC, is een samenwerking tussen de Vereniging stad en gemeenten van Brussel, de Federatie van de Brusselse Huisartsen Verenigingen en de ApothekersVereniging van Brussel.
>>> Lijst van medicatie D raadplegen

DRINGENDE MEDISCHE HULP > WETSONTWERP01.2018
>>> Lees de reactie van vzw Medimmigrant op het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra.

Focus op Brussel

Verhuis juridische vreemdelingenrecht CAW Brussel11.2018
De team 'migratie' van CAW Brussel is verhuisd van de Mommaertsstraat in Molenbeek naar Antwerpselaan 34, 1000 Brussel.
Voor een eerstelijns juridisch consult inzake vreemdelingenrecht kunnen cliënten of hun begeleiders een afspraak en ter plaatse via het onthaal of bellen naar het nummer 0800/13.500 en vervolgens de postcode ingeven van de gemeente waar de cliënt woont.

Nieuw op de website en bij Medimmigrant

Info fiches. Verblijfsdocumenten en tenlasteneming van de medische kosten 09.2017
Met deze nieuwe publicatie wil Medimmigrant u helpen om uw weg te vinden in het doolhof van verblijfsdocumenten en om de link te leggen tussen het verblijfsdocument en de dienst die bevoegd kan zijn voor de tenlasteneming van de medische kosten.
>>> Meer info en publicatie downloaden

 

In de kijker

Medische hulp aan migranten in transit. Wie is bevoegd?12.2018
De instanties die bevoegd zijn om aanvragen Dringende Medische Hulp te behandelen, zijn de OCMW’s. Maar tot welk OCMW moet men zich richten? Deze vraag wordt ons steeds vaker gesteld voor migranten die doorgaans migranten in transit of transitmigranten genoemd worden.
>>> Meer info over dit thema

Studie over de situatie van mensen zonder papier11.2018
1e studie van het Studiebureau van mensen zonder papieren (> initiatief van de Coördination des Sans Papiers met de steun van het Collectif Formation Sociiété, http://www.cfsasbl.be/). Op basis van een enquête bij 230 mensen zonder wettig verblijf schets deze studie een portret van de situatie van deze mensen, onder andere wat het thema gezondheidszorg betreft.
>>> Studie te downloaden (FR)

De aansluiting bij de ziekteverzekering van asielzoekers en begunstigden van het statuut subsidiaire bescherming05.2017
Een asielzoeker die erkend werd als vluchteling of een begunstigde van het subsidiair beschermingsstatuut kan vanaf het moment van de erkenning of toekenning aangesloten worden bij de ziekteverzekering onder de hoedanigheid ‘verblijvende in België’ (als een andere hoedanigheid voordeliger is voor de persoon, zal deze andere hoedanigheid prioritair zijn).
>>> Meer info

Schrijf je in op onze mailing list

E-mail:
 TELEFOON
02/274.14.33
0800/14.960 (gratuit)

maandag-donderdag-vrijdag
10u - 13u
Dinsdag
14u - 18u

EMAIL
info@medimmigrant.be

Medimmigrant vzw - Medimmigrant