Actualiteit

Onderzoeksverslag 'Medische regularisatie' van de federale ombudsman11.2016
Het onderzoek toont o.a. aan dat de behandelingstermijn willekeurig is en verschilt van dossier tot dossier en dat de arbeidsomstandigheden van de artsen van de DVZ hen niet altijd toelaten volgens de medische deontologie te werken.
In het rapport staan 26 aanbevelingen om de behandeling van de aanvragen te verbeteren.
>>> Meer info

KCE rapport over de Dringende Medische Hulp01.2016
Het Federale Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) publiceerde onlangs een rapport over de Dringende Medische Hulp of ‘Welke medische zorgen voor mensen in onwettig verblijf?’.
Op enkele bemerkingen na, kan Medimmigrant het voorstel tot hervorming ondersteunen.
>>> Meer info

In de kijker

De aansluiting bij de ziekteverzekering van asielzoekers en begunstigden van het statuut subsidiaire bescherming05.2017
Een asielzoeker die erkend werd als vluchteling of een begunstigde van het subsidiair beschermingsstatuut kan vanaf het moment van de erkenning of toekenning aangesloten worden bij de ziekteverzekering onder de hoedanigheid ‘verblijvende in België’ (als een andere hoedanigheid voordeliger is voor de persoon, zal deze andere hoedanigheid prioritair zijn).
>>> Meer info

Nieuw op de website en bij Medimmigrant

Uitbreiding van de telefonische permanentie10.2015
Dankzij de extra steun van Welzijnszorg en een uitzonderlijke schenking kan Medimmigrant zijn permanentie uitbreiden. Naast maandag, dinsdag en vrijdag kunt u ons ook op donderdag telefonisch bereiken.
Nieuwe permanentieuren:
> maandag, donderdag en vrijdag: 10u - 13u
> dinsdag: 14u - 18u

Varia

MyriaDocs : grondrechten van vreemdelingen06.2017
Myria bespreekt in MyriaDocs enkel fundamentele rechten die niet volledig gerespecteerd zouden zijn voor vreemdelingen in België. Dringende Medische Hulp maakt er deel van uit.
>>> Document downloaden op de site van Myria

Welke rechten nog te mobiliseren voor ernstig zieke vreemdelingen in België?10.2015
Caritas International wijdt de nieuwe editie van het magazine Vluchtschrift, volledig aan de procedure medische regularisatie, of 9ter, en de (sociale) rechten van zieke vreemdelingen in België.
>>> Het Vluchtschrift downloaden

Schrijf je in op onze elektronische nieuwsbrief.

E-mail:
 TELEFOON
02/274.14.33 (of 34)

maandag-donderdag-vrijdag
10u - 13u
Dinsdag
14u - 18u

EMAIL
info@medimmigrant.be

Medimmigrant vzw - Medimmigrant