• Home
 • Gezondheidszorg per verblijfsstatuut
 • Mensen in regularisatieprocedure
 • Buitengewone omstandigheden (9bis)
 • Buitengewone omstandigheden (9bis)

  Medimmigrant vzw - Buitengewone omstandigheden (9bis)

  Mensen die in België willen verblijven kunnen onder bepaalde voorwaarden een machtiging tot verblijf aanvragen omwille van buitengewone omstandigheden.
  Ze moeten dan een aanvraag indienen volgens art. 9bis van de Verblijfswet (VW) van 15 december 1980.

  Het indienen van de aanvraag wijzigt de verblijfsstituatie niet, noch de hieraan verbonden sociale rechten van de persoon. Dit betekent dat de persoon zonder wettig verblijf tijdens de periode waarin hij wacht op een beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken, voor medische zorgen enkel beroep kan doen op de procedure Dringende Medische Hulp. Hij heeft geen recht op maatschappelijke dienstverlening (tenzij er sprake is van medische overmacht en de arbeidsrechtbank het OCMW hiertoe veroordeelt).

  Als de persoon verblijft binnen de opvangstructuur van Fedasil binnen het kader van de regeling inzake 'materiële hulp aan een minderjarige vreemdeling die met zijn ouders illegaal in het Rijk verblijft', neemt Fedasil de medische kosten ten laste.

  -> klik hier voor meer informatie over de procedure Dringende Medische Hulp