• Home
 • Gezondheidszorg per verblijfsstatuut
 • Asielzoekers in procedure
 • Asielzoekers in procedure

  Medimmigrant vzw - Asielzoekers in procedure

  Een asielzoeker is een persoon die aan de Belgische asielinstanties bescherming vraagt. Deze instanties bekijken of de persoon valt onder het Vluchtelingenverdrag en of hij recht heeft op subsidiaire bescherming.

  Op welke medische zorgen hebben asielzoekers (en andere vreemdelingen) die in een opvangstructuur verblijven recht?

  De Opvangwet van 12 januari 2007 (zie rechterkolom) beschrijft het recht op medische zorgen voor asielzoekers: elke asielzoeker heeft recht op de medische zorgen die voorzien zijn van een Riziv-nomenclatuurnummer (uitgezonderd een aantal specifieke medische zorgen).
  Daarnaast heeft een asielzoeker ook recht op bepaalde medische zorgen die niet voorzien zijn van een Riziv-nomenclatuurnummer maar behoren tot het dagelijks leven. Deze lijsten vind je terug in de bijlage van het Koninklijk Besluit van 9 april 2007 (zie rechterkolom). Eén van deze zorgen heeft te maken met de geestelijke gezondheidszorg. Over de ten lasteneming van de kosten van psychologen heeft Fedasil in september 2014 een omzendbrief verspreid (zie rechterkolom).
  Merk op dat OCMW’s die asielzoekers opvangen, niet terugbetaald worden volgens de medische zorgen voorzien in de lijst in bijlage van het K.B maar enkel volgens de nomenclatuur. De overheid zal dus bepaalde medische zorgen niet terugbetalen aan het OCMW.
   
  Waar kunnen asielzoekers (en andere vreemdelingen) die in een opvangstructuur terecht voor medische zorgen? 

  • (Uitgeprocedeerde) asielzoekers die verblijven in de een opvangstructuur van Fedasil of het Rode Kruis kunnen bij de centrumarts van de opvangplaats terecht voor medische zorgen. Indien nodig verwijst de centrumarts door naar een specialist. Als er geen centrumarts werkt in de opvangplaats kan de asielzoeker terecht bij een arts (artsen) die aangewezen werd door de opvangplaats. Enkel wanneer er geen samenwerking is met bepaalde artsen of zorginstellingen, kan de asielzoeker vrij kiezen. Indien de opvangstructuur met vaste zorgverleners werkt en de asielzoeker toch een andere arts raadpleegt, zal hij zelf dienen te betalen voor de medische kosten, wat nochtans ingaat tegen het principe van de vrije keuze van de zorgverstrekker.
  • Asielzoekers die werken (wat mogelijk is na 4 maanden procedure), hebben recht op een ziekteverzekering en hiervan gebruik maken. De partner en kinderen kunnen zich op basis van de bijlage 26 eveneens inschrijven als persoon ten laste van de werkende asielzoeker.
  • Bij asielzoekers die niet in de opvangstructuur verblijven (ze worden ook 'no shows' genoemd), gebeurt de betaling van de medische zorgen via de Cel Medische Kosten van Fedasil. In principe moet de asielzoeker of zorgverstrekker op voorhand een betalingsverbintenis (= requisitorium, zie rechter kolom) vragen aan deze dienst. Als dit niet mogelijk is dan moet de arts een attest toevoegen aan zijn factuur waaruit blijkt dat de medische zorgen noodzakelijk waren.
  • Asielzoekers die verblijven in een Lokaal Opvanginitiatief (LOI) van het OCMW kunnen voor medische zorg terecht bij een huisarts naar keuze of een arts uit de lijst met zorgvertrekkers van het OCMW dat instaat voor het LOI. Deze arts kan indien nodig doorverwijzen naar een specialist.
  • Uitgeprocedeerde asielzoekers die in gesloten centra of het terugkeercentrum van Holsbeek opgevangen worden vallen niet onder de Opvangwet. Voor hen gelden er andere procedures en regels wat de toegang tot medische zorgen betreft, die niet altijd voldoende aangepast zijn aan personen die specifieke medische zorgen nodig hebben. Klik hier voor meer informatie over medische zorgen in de gesloten centra.

  Waar kunnen asielzoekers die in de kleinschalige opvang verblijven terecht voor medische zorgen?

  Sommige asielzoekers worden opgevangen in individuele woningen of woningen met een beperkt aantal inwoners, anders dan een Lokaal Opvanginitiatief. Deze plaatsen worden beheerd door NGO’s zoals Vluchtelingenwerk Vlaanderen en Ciré, in opdracht van Fedasil waardoor de Opvangwet ook op hen van toepassing is.
  Voor medische zorgen kunnen asielzoekers terecht bij een huisarts naar keuze of bij een arts waarmee de opvangpartner een overeenkomst heeft. De opvangpartner geeft je een requisitorium mee indien mogelijk. Sommige kosten zal je eerst zelf moeten betalen en zal de opvangpartner je eventueel vergoeden. Best is op voorhand te bespreken met de opvangpartner welke medicatie of zorgen terugbetaalbaar zijn.

  Asielzoekers kunnen om medische redenen de wijziging of opheffing van de verplichte plaats van inschrijving in het wachtregister (ook 'code 207' genoemd) vragen (art. 28 Opvangwet).

  Een aanvraag tot wijziging of opheffing van de opvangplaats om medische redenen dient aan de directeur van het opvangcentrum te worden gevraagd. De directeur vraagt het advies van de behandelende arts en stuurt de aanvraag binnen de 5 werkdagen door naar de dienst Dispatching van Fedasil. Er wordt een schriftelijk bewijs afgegeven indien de asielzoekers zelf de aanvraag deed.

  Wanneer de dienst Dispatching een aanvraag tot verandering van de code 207 goedkeurt, kan de asielzoeker in een andere opvangplaats verblijven die bv. beter is aangepast aan de medische situatie van de aanvrager.

  Als Fedasil overgaat tot de opheffing van de code 207 (of er geen toewijst), wordt het OCMW van verblijfplaats bevoegd voor maatschappelijke dienstverlening (waaronder de medische kosten) in plaats van Fedasil.Meer informatie over deze procedure vind je terug in de rubriek 'sociale steun bij ziekte'

  -> Bijkomende informatie over de medische zorgen waarop asielzoekers recht hebben, vind je in de tekst: De medische zorgen voor asielzoekers (en andere vreemdelingen) in de Opvangwet