• Home
 • Gezondheidszorg per verblijfsstatuut
 • Mensen in regularisatieprocedure
 • Mensen in regularisatieprocedure

  Medimmigrant vzw - Mensen in regularisatieprocedure

  Mensen die niet beschikken over een verblijfsrecht en die in België willen verblijven kunnen onder bepaalde voorwaarden een machtiging tot verblijf (of regularisatie) aanvragen. Daarbij is het heel belangrijk dat ze aantonen niet terug te kunnen naar hun land van herkomst.

  Een regularistie kan worden aangevraagd omwille van:

  • Medische redenen: in dit geval spreken we van een aanvraag tot regularisatie volgens artikel 9ter van de Verblijfswet (VW) van 15 december 1980. 
  • Buitengewone omstandigheden: in dit geval spreken we van een aanvraag tot regularisatie volgens art. 9bis van de Verblijfswet van 15 december 1980. 


  Let op: vóór 1 juni 2007 werd een aanvraag tot regularisatie ingediend volgens artikel 9 lid 3 van de vreemdelingenwet. Er werd toen geen duidelijk onderscheid gemaakt tussen de medische redenen en humanitaire redenen.