• Home
 • Specifieke (medische) situaties
 • Anticonceptie en vrijwillige zwangerschapsafbreking
 • Anticonceptie en vrijwillige zwangerschapsafbreking

  Medimmigrant vzw - Anticonceptie en vrijwillige zwangerschapsafbreking

  Anticonceptie
  Vrijwillige zwangerschapsafbreking

   

  Anticonceptie

  Anticonceptie is een preventieve medische interventie die in verschillende vormen bestaat en die toelaat seksuele betrekkingen te hebben zonder ongewenst zwanger te worden bv. de pil, het spiraal,... Elk middel heeft zijn voor- en nadelen. De keuze van een anticonceptiemiddel is persoonlijk en moet voorgeschreven worden door een arts: een huisarts of gynaecoloog.

  Opgelet : er circuleren veel foutieve ideeën over anticonceptie
  • Anticonceptie  beschermt niet tegen Seksueel Overdraagbare Aandoeningen (bv. syfilis, chlamydia, HIV,…), alleen het condoom beschermt hiertegen (voor 99%).
  • Anticonceptie maakt niet onvruchtbaar.
  • De morning- after pil is geen anticonceptiemiddel om regelmatig in te nemen.
   

  Voor meer info


  Betaling/terugbetaling van de anticonceptiemiddelen

  Het RIZIV (via de ziekteverzekering) : Anticonceptie is niet vaak terugbetaald door het RIZIV. Sommige pilmerken betaalt het RIZIV terug, andere niet. Als je jonger bent dan 21 jaar zijn sommige pilmerken gratis.

  De aanvullende verzekering in het kader van de ziekteverzekering/ziekenfonds : In het kader van de aanvullende verzekering kunnen mensen die verzekerd zijn, genieten van een tussenkomst. Raadpleeg je ziekenfonds want elk ziekenfonds biedt ander diensten aan.

  Sociale steun van het OCMW : de geneesmiddelen (bv. contraceptie) die een nomenclatuurnummer hebben  kunnen volledig ten laste genomen worden door overheid via het OCMW in het kader van de procedure Dringende Medische Hulp. Daarboven kan elk OCMW beslissen om de medicatie ten laste te nemen die niet terugbetaald worden door de overheid. De 19 Brusselse OCMW’s hebben overeenstemming bereikt over een minimale lijst van medicatie die zij willen vergoeden en waar ook een aantal anticonceptiemiddelen toe behoren (zie rechterkolom).

  Nog : de Morningafterpil  is vaak gratis ter beschikking in de Centres de Planning Familial evenals condooms. Gratis condooms zijn ook te krijgen bij JAC Brussel, bij de meeste homo horeca zaken en organisaties die werken rond preventie van aids (asbl Ex Aequo, Plateforme Prevention SIDA, Aide Info Sida, Sireas,...).

   

  Vrijwillige zwangerschapsafbreking

  Vrijwillige zwangerschapsafbreking, beter bekend als abortus, is het medisch onderbreken (met geneesmiddelen of chirurgisch) van een niet-gewenste zwangerschap. Sinds de wet van 3 april 1990 is deze zwangerschapsafbreking in België toegelaten. Deze wet beschrijft de voorwaarden waarbinnen het niet strafbaar is. Eén van de belangrijkste bepalingen is dat het niet later plaatsvindt dan tot 12 weken na de bevruchting.  Er is een verplichte wachttijd van 6 dagen tussen de eerste afspraak en de zwangerschapsafbreking (deze periode vermijdt dat de vrouw een overhaaste beslissing neemt).
   

  Betaling/terugbetaling van zorgen en diensten in het kader van de zwangeschapsafbreking

  Het RIZIV (via de ziekteverzekering) : De zorgen en diensten in het kader van de zwangerschapsafbreking worden bijna geheel terugbetaald door de mutualiteit.

  Sociale steun van het OCMW : Wanneer de patiënt geen verblijfsdocumenten heeft en niet is aangesloten bij een ziektekostenverzekering, kan zij aan het OCMW vragen om in het kader van de procedure Dringende medische hulp voor mensen zonder wettig verblijf de kosten vergoeden, maar de administratieve afhandeling duurt vaak te  lang. Niettemin hebben een aantal OCMW’s afspraken gemaakt met een aantal centra en ziekenhuizen om de afhandeling te versnellen en te zorgen voor de terugbetaling van de prestaties ;  het is dus beter om zo snel mogelijk informatie te vragen aan het desbetreffende OCMW.

  Meer info en gespecialiseerde diensten ?