• Home
 • Gezondheidszorg per verblijfsstatuut
 • Au Pairs
 • Au Pairs

  Medimmigrant vzw - Au Pairs

  Een au pair is een persoon die een gezin helpt in het huishouden en bij de verzorging van de kinderen voor minimaal een aantal dagen per week. Meestal komt een au pair uit een ander land en ontvangt, behalve kost en inwoon (of andere huisvesting), een kleine vergoeding. De au pair blijft meestal slechts een half tot één jaar bij dezelfde familie.

  De au pair die uit het buitenland naar België komt, ontvangt een Attest van Immatriculatie (AI) geldig voor 3 maanden. Daarna kan het AI verlengd worden tot 1 jaar. Als au pair kan men max. 1 jaar in het land verblijven.

  Normaal gezien heeft het gastgezin een privéverzekering afgesloten voor medische, farmaceutische en hospitalisatiekosten. De au pair kan een inschrijving bekomen bij het Belgisch ziekenfonds op basis van zijn inschrijving in het rijksregister. Het Belgisch ziekenfonds komt tussen in geval de aanvullende privé(reis)verzekering niet alles dekt.