• Home
 • Specifieke (medische) situaties
 • Specifieke (medische) situaties

  Medimmigrant vzw - Specifieke (medische) situaties

  Voor zwangerschap en sommige ziekten zijn er specifieke maatregelen van toepassing voor vreemdelingen zonder wettig verblijf of met een precair verblijf.
  Deze maatregelen kunnen gericht zijn op:

  • De toegang tot de gezondheidszorg
  • De verblijfsaspecten (regularisatie, terugkeer, …) rekening houdende met de zwangerschap en/of ziekte
  • De sociale rechten (opvang, OCMW-steun, …) rekening houdende met de zwangerschap en/of ziekte