• Home
 • Gezondheidszorg per betalingsregeling
 • Ziekteverzekering
 • Ziekteverzekering

  Medimmigrant vzw - Ziekteverzekering

  Wanneer een vreemdeling in België medische zorgen nodig heeft, moet eerst gekeken worden of er een tussenkomst kan zijn van een ziekteverzekering.

  Mensen zonder wettig verblijf hebben geen recht op ziekteverzekering maar door het uitlooprecht, kan het gebeuren dat de ziekteverzekering nog een tijd geldig blijft na het verlies van een legaal verblijf, indien de persoon tijdens dit wettig verblijf een ziekteverzekering had afgesloten. Het uitlooprecht bepaalt immers dat de ziekteverzekering altijd tot het einde van het jaar dat volgt op het jaar waarin het recht is geopend, geldig blijft. Zo komt het dat wanneer men minimaal nog één dag recht heeft op ziekteverzekering tijdens het laatste kwartaal van dat jaar, de aansluiting nog een extra jaar verlengd kan worden. Voorwaarde is wel dat de bijdragen betaald worden.

  In sommige gevallen is de ziekteverzekering in het land van herkomst nog geldig. EU-burgers hebben meestal een Europese ziekteverzekeringskaart bij zich of kunnen er over beschikken.

  De betrokkene kan de hulp inroepen van eender welk Belgisch ziekenfonds om zijn ziekteverzekering in het land van herkomst te contacteren. Bij ziekenhuisopname zal het Belgisch ziekenfonds de kosten aan het ziekenhuis betalen en deze kosten nadien terugvorderen bij het ziekenfonds van het land van herkomst.
  Bij een vraag naar tussenkomst bij het OCMW, kan het OCMW via een aanvraag bij de Hulpkas voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering (HZIV) nagaan of de ziekteverzekering in het land van herkomst nog geldig is. De HZIV (of het OCMW zelf) zal contact nemen met het verbindingsorgaan van het desbetreffende land. Een lijst van dzez verbindingsorganen staat op de website van de POD Maatschappelijk Integratie in de rubriek Ocmw's/Gezondheid (u vindt een link naar deze website in de rechterkolom).

  Als er geen ziekteverzekering is in het land van herkomst dan kan de betrokkene in sommige gevallen aangesloten worden bij de Belgische ziekteverzekering.
  Dit kan bv.:

  • op basis van tewerkstelling
  • ten laste van iemand
  • als gerechtigde met een Bewijs van Inschrijving in het Vreemdelingenregister
  • met het statuut van niet-begeleide minderjarige vreemdeling (en onder bep. voorwaarden)
  • als student
  • ...


  -> Meer info vind je in 'De inhoud, voorwaarden en de procedure om de medische kosten via de ziekteverzekering te laten betalen