• Home
 • Gezondheidszorg per betalingsregeling
 • Fedasil
 • Fedasil

  Medimmigrant vzw - Fedasil

  Het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers (Fedasil) organiseert de betaling van de medische zorg van asielzoekers en andere vreemdelingen in de opvangstructuur (uitgenomen de asielzoekers die opgevangen worden in een Lokaal Opvanginitiatief van het OCMW).

  Om een efficiëntere betaling van facturen aan de zorgverstrekkers te verzekeren, richtte Fedasil de Cel Medische Kosten op. 
  De Cel Medische Kosten is te bereiken op:  
  Tel Nl: 02/213 43 00
  Tel Fr: 02/213 43 25
  Fax: 02/213 44 12
  E-mail: medic@fedasil.be

  Deze dienst verstrekt ook betalingsverbintenissen voor asielzoekers die niet in de opvangstructuur verblijven (=no shows). In principe dient de betrokkene (of zijn zorgverstrekker) een akkoord te vragen voordat de medische zorgen verstrekt worden.
  Daarvoor moet er een aanvraagformulier voor een requisitorium (zie rechter kolom) worden ingediend bij deze dienst. Indien dit niet mogelijk is, dient de behandelende arts zijn factuur te laten vergezellen van een attest 'spoedeisende zorgen verstrekt aan een asielzoeker'.

  In artikel 28 van de Opvangwet staat vermeld dat asielzoekers om medische redenen de verandering van de verplichte plaats van inschrijving (code 207) kunnen vragen. In dat geval kan een centrum worden toegewezendat beter aangepast is aan de medische noden. De volgende documenten moeten overgemaakt worden aan de dienst Dispatching: