• Home
 • Gezondheidszorg per betalingsregeling
 • Privé-ziekteverzekering
 • Privé-ziekteverzekering

  Medimmigrant vzw - Privé-ziekteverzekering

  Het is zinvol om een privé-ziekteverzekering (of reisziekteverzekering) af te sluiten wanneer een persoon voor een korte periode in België verblijft of wanneer het niet mogelijk is zich aan te sluiten bij het reguliere ziekteverzekeringssyteem in België.

  De reiziger of de persoon die een tenlasteneming ondertekent voor iemand die gedurende beperkte tijd in België wil verblijven, kan de verzekering afsluiten in het land van herkomst of in België. De garant beschermt zich op die manier tegen de onvoorziene medische kosten die de persoon waarvoor hij een tenlasteneming ondertekende, kan hebben.

  Bij het afsluiten van dergelijke verzekering is het van belang om op voorhand na te gaan of:

  • De verzekering ook tussenkomt als het verblijfsstatuut van de persoon verandert.
  • De verzekering voor het gehele bedrag tussenkomt als de persoon voor wie tussengekomen wordt niet over een Belgisch ziekenfonds beschikt.