• Home
 • Specifieke (medische) situaties
 • Diabetes
 • Diabetes

  Medimmigrant vzw - Diabetes

  01.2019

  Diabetes is een chronische aandoening die levenslange aandacht vraagt. Afhankelijk van het type diabetes heeft de patiënt andere opvolging nodig. Tussenkomsten in de kosten van de behandelingen zijn mogelijk. Hieronder meer informatie.

   

  Tussenkomst van de ziekteverzekering

  Het RIZIV komt via de verzekeringsinstellingen (ziekenfondsen of HZIV) tussen voor de medische prestaties met nomenclatuurnummer. Dit nummer geeft aan of de ziekteverzekering de medische prestatie geheel of gedeeltelijk vergoedt. Soms is de vergoeding ook afhankelijke van het type diabetes zoals voor een glucosemeter, consultaties bij een diëtiste, consultaties bij een podoloog, ….

  De verschillende trajecten

  In België zijn er 4 zorgsystemen waarlangs diabetici de passende ondersteuning krijgen:

  • Het voortraject (of opvolgingsplan van een diabetes patiënt)
  • Het zorgtraject
  • Het programma gericht op educatie en zelfcontrole
  • De diabetesconventie

  De vraag in welk zorgsysteem de patiënt zich het best inschrijft, hangt af van verschillende medische criteria, vooral van de behandeling (neemt de patiënt orale anti diabetica, heeft hij 1 of meerdere injecties nodig, etc) of van het type van diabetes (type 1, type 2, zwangerschapsdiabetes).

  Diabetes educatie

  Volgens bepaalde voorwaarden kunnen diabetici sessies diabetes educatie volgen gegeven door een diabeteseducator die volledig terugbetaald worden door de ziekteverzekering. Ze vinden plaats bij de persoon thuis (tijdens het voortraject of zorgtraject) of in het ziekenhuis (in het kader van de diabetesconventie). Deze sessies zijn bedoeld om de patiënt te vormen met kennis die hem in staat stellen om de optimale controle van de ziekte een evenwichtige plaats te geven in zijn leven.

  Diëtist en podoloog

  Twee sessies door een diëtist en de twee sessies door een podoloog sessie worden gedeeltelijk terugbetaald (remgeld ten laste van de patiënt) mits medisch voorschrift.

  Zelfcontrole materiaal

  Wat het zelfcontrole materiaal betreft (glycemie-afleestoestel, naaldjes voor prikpennen, teststrookjes voor het bepalen van de glycemie), dit is volledig terugbetaald voor patiënten met insuline injecties of injecties van incretiomimetica.

  Verschillende gespecialiseerde centra organiseren ook specifieke begeleidingsprogramma’s voor diabetes patiënten en zetten bv. materiaal voor de metingen van de glycemie onder bepaalde voorwaarden ter beschikking van de patiënten. Meer informatie vindt u op www.riziv.fgov.be.

   

  Tussenkomt van de ziekenfondsen (via de aanvullende verzekering)

  Sommige ziekenfondsen betalen extra (een deel van de) specifieke medische prestaties/of diensten aan diabetespatiënten die niet of bijna niet gedekt zijn door het RIZIV terug. Het kan bv. gaan om een aanvullende terugbetaling bij sessies bij een diëtist, tussenkomt in de aankoop van een glycemie-afleestoestel en teststrookjes, betaling van het lidgeld bij de Diabetes Liga…

  Avantage complémentaire des mutuelles (maart 2018): In deze lijst opgemaakt door RML-B (Regionaal Multidisciplinair Netwerk – Brussel) kan je  bekijken wat de verschillende ziekenfondsen die een werking hebben in Brussel terugbetalen. 

   

  Mensen zonder ziekteverzekering

  Voor de mensen zonder ziekteverzekering bestaan andere systemen om de toegang tot zorgen mogelijk te maken. De zorgtrajecten kunnen dus in prinicpe en tegen bepaalde voorwaarden ook toegankelijk zijn voor deze personen. 

  Hieronder kan u informatie vinden over Fedasil en de OCMW's, twee diensten die belast zijn met hulp te bieden aan bepaalde personen. 

  Fedasil (voor de begunstigden van de opvang van Fedasil en asielzoekers no-show)

  Ze hebben een requisitoir nodig. Als ze in een opvangcentrum verblijven, kunnen ze beroep doen op het opvangcentrum ; als ze niet een opvangcentrum verblijven, kunnen ze beroep doen op de Cel medische kosten van Fedasil (deel van de Dienst Procesbeheer). Meer info op de pagina ‘Fedasil’.

  Fedasil heeft geen specifieke richtlijnen gepubliceerd over de medische begeleiding van personen met diabetes. De algemene regel is dus van toepassing. Fedaisl moet de medische begeleiding bieden om een leven te kunnen leiden conform de menselijke waardigheid. Feasil volgt de Riziv nomenclatuur mits enkele uitzonderingen (zie K.B. 9 april 2007).

  Voor het bekomen van sommige noodzakelijke zorgen die niet terugbetaald zijn (= niet voorzien van een nomenclatuurnummer of niet gedekt door het K.B. van 9 april 2007) kan steeds een aanvraag ingediend worden bij de medishe dienst van Fedasil met details over de noodzakelijkheid van de zorgen in functie van een menswaardig leven.

  OCMW (voor de begunstigden van de sociale steun van het OCMW of de Dringende Medische Hulp)

  Ze hebben ook een requisitoir of een medische kaart nodig. Meer info op de pagina ‘OCMW’.

  Op pagina 37 en 38 van het info document van de POD MI staat er meer info over de documenten die het OCMW moet indienen om een terugbetaling van zijn kosten door de overheid te krijgen, en meer specifiek hier over de kosten van diagnosemateriaal suikerziekte/diabetes.

  Goed om weten ! Zowel voor Fedasil als voor de OCMW’s: Als voor sommige medische prestaties een attest van de adviserend geneesheer van de ziekteverzekeringsinstelling gevraagd wordt, kan voor mensen zonder ziekteverzekering de huisarts een dergelijk attest afleveren. Dit attest moet dan bewaard worden door het OCMW of Fedasil.

  Gezien diabetes een chronische aandoening is waarvan de behandeling de specifieke kennis van verschillende zorgverleners vraagt, raden wij Fedasil en de OCMW’s aan om onmiddellijk requisitoirs/betalingsverbintenissen met een lange duur te verlenen.

   


  (Dit artikel werd geschreven met dank aan de RML-B. Meer informatie over deze organisatie: http://www.rmlb.be/nl/home)