• Home
 • Specifieke (medische) situaties
 • Diabetes
 • Diabetes

  Medimmigrant vzw - Diabetes

  01.2019

  Diabetes is een chronische aandoening die levenslange aandacht vraagt. Afhankelijk van het type diabetes heeft de patiënt andere opvolging nodig. Tussenkomst in de kosten van de behandelingen zijn mogelijk. Hieronder meer informatie.

   

  Tussenkomst van de ziekteverzekering

  Het RIZIV komt via de verzekeringsinstelling tussen voor de medische prestaties met nomenclatuurnummer. Dit nummer geeft aan of de ziekteverzekering de medische prestatie geheel of gedeeltelijk vergoedt. Soms is de vergoeding ook afhankelijke van het type diabetes zoals voor een glucosemeter, consultaties bij een diëtiste, consultaties bij een podoloog, ….

  De verschillende trajecten

  In België zijn er 4 zorgsystemen waarlangs diabetici die aangesloten zijn bij de ziekteverzekering de passende ondersteuning krijgen:

  • Het voortraject (of opvolgingsplan van een diabetes patiënt)
  • Het zorgtraject
  • Het programma gericht op educatie en zelfcontrole
  • De diabetesconventie

  De vraag in welk zorgsysteem de patiënt zich het best inschrijft, hangt af van verschillende medische criteria, vooral van de behandeling (neemt de patiënt orale anti diabetica, heeft hij 1 of meerdere injecties nodig, etc) of van het type van diabetes (type 1, type 2, zwangerschapsdiabetes).

  Diabetes educatie

  Volgens bepaalde voorwaarden kunnen diabetici sessies diabetes educatie volgen gegeven door een diabeteseducator die volledig terugbetaald worden door het ziekenfonds. Ze vinden plaats bij de persoon thuis (tijdens het voortraject of zorgtraject) of in het ziekenhuis (in het kader van de diabetesconventie). Deze sessies zijn bedoeld om de patiënt te vormen met kennis die hem in staat stellen om de optimale controle van de ziekte een evenwichtige plaats te geven in zijn leven.

  Diëtist en podoloog

  Twee sessies door een diëtist en de twee sessies door een podoloog sessie worden gedeeltelijk terugbetaald (remgeld ten laste van de patiënt) mits medisch voorschrift.

  Zelfcontrole materiaal

  Wat het zelfcontrole materiaal betreft (glycemie-afleestoestel, naaldjes voor prikpennen, teststrookjes voor het bepalen van de glycemie), dit is volledig terugbetaald voor patiënten met insuline injecties of injecties van incretiomimetica (= synthetische producten die de natuurlijke incretines nabootsen).

  Verschillende verpleeginstellingen organiseren ook specifieke begeleidingsprogramma’s voor diabetes patiënten en zetten bv. materiaal voor de metingen van de glycemie onder bepaalde voorwaarden ter beschikking van de patiënten. Meer informatie vindt u op www.riziv.fgov.be.

   

  Tussenkomt van de ziekenfondsen via de aanvullende verzekering

  Sommige ziekenfondsen betalen extra (een deel van de) specifieke medische prestaties/of diensten aan diabetespatiënten die niet of bijna niet gedekt zijn door het RIZIV terug. Het kan bv. gaan om een aanvullende terugbetaling bij een diëtist, tussenkomt in betaling van materiaal, betaling van het lidgeld bij een vereniging…

  Avantage complémentaire des mutuelles (Maart 2018): In deze lijst opgemaakt door RML-B (Regionaal Multidisciplinair Netwerk – Brussel) kan je  bekijken wat de verschillende ziekenfondsen die een werking hebben in Brussel terugbetalen. 

   

  Mensen zonder ziekteverzekering

  Voor de mensen zonder ziekteverzekering, bestaan andere systemen om de toegang tot zorgen mogelijk te maken. Zowel de OCMW’s als Fedasil hanteren de nomenclatuur van het RIZIV. De begeleidingsprogramma’s kunnen dus in principe ook toegankelijk zijn voor deze doelgroep.

  Hieronder focussen we op:

  • de tussenkomst van Fedasil (voor asielzoekers en andere begunstigden van de opvang);
  • en op de tussenkomst van het OCMW.

  Fedasil : Begunstigden van de opvang van Fedasil en asielzoekers no-show

  Ze hebben een requisitoir nodig. Als ze in een opvangcentrum verblijven, kunnen ze beroep doen op het opvangcentrum ; als ze niet een opvangcentrum verblijven, kunnen ze beroep doen op de Cel medische kosten van Fedasil (deel van de Dienst Procesbeheer). Meer info op de pagina ‘Fedasil’.

  Fedasil heeft geen specifieke richtlijnen gepubliceerd over de behandeling van diabetici. De algemene regel is dus van toepassing. M.a.w. Fedasil komt tussen voor dezelfde zorgen dan voor patiënten met ziekteverzekering.

  Als er noden zijn die niet terugbetaald worden (= geen nomenclatuur nummer hebben), dan kan een speciale aanvraag ingediend worden bij de medische dienst van Fedasil met info over de reden van de nood. De aanvraag zouden moeten toegekend worden als de zorgen noodzakelijk zijn om een leven te kunnen leiden dat aan beantwoordt aan de menselijke waardigheid (art. 23 van de Opvangwet van 12.01.2007).

  OCMW : Begunstigden van de medische steun van het OCMW (maatschappelijke dienstverlening of DMH)

  Ze hebben ook een requisitoir of een medische kaart nodig. Meer info op de pagina ‘OCMW’.

  • Op pagina 37 en 38 van het info document van de POD MI staat er meer info over de documenten die het OCMW moet indienen om een terugbetaling van zijn kosten door de overheid te krijgen, en meer specifiek hier over de kosten van diagnosemateriaal suikerziekte/diabetes.

  Goed om weten > Zowel voor Fedasil als voor de OCMW’s: Als voor sommige medische prestaties een attest van de adviserend geneesheer van de ziekteverzekeringsinstelling gevraagd wordt, kan voor mensen zonder ziekteverzekering de huisarts een dergelijk attest afleveren. Dit attest moet dan bewaard worden door het OCMW of Fedasil.

  Gezien diabetes een chronische aandoening is waarvan de behandeling de specifieke kennis van verschillende zorgverleners vraagt, raadden wij Fedasil en de OCMW’s aan om onmiddellijk requisitoirs/betalingsverbintenissen met een lange duur te verlenen.


  (Dit artikel werd geschreven met dank aan de RML-B. Meer informatie over deze organisatie: http://www.rmlb.be/nl/home)