• Home
 • Specifieke (medische) situaties
 • Handicap
 • Handicap

  Medimmigrant vzw - Handicap

  Mensen met een beperking die zonder wettig of met een precair verblijfsstatuut in België zijn, hebben meestal geen recht op tegemoetkomingen van regionale of federale voorzieningen. Toch zijn er uitzonderingen die te maken hebben met het verblijfsstatuut maar ook met het feit of de persoon al dan niet meerderjarig is, hoe lang de persoon in België is, etc.

  In het algemeen kan gesteld worden dat enkel mensen die ingeschreven zijn in het bevolkingsregister recht hebben op deze tegemoetkoming; mensen die ingeschreven zijn in het vreemdelingenregister hebben hier geen recht op. Er zijn een aantal uitzonderingen bv. erkend vluchtelingen hebben wel recht op deze tegemoetkoming. Merk op dat mensen die het subsidiair beschermingsstatuut dan weer geen recht hebben op deze tegemoetkoming.

  De tekst 'Federale tegemoetkoming voor personen met een handicap' geeft meer informatie oa over de verblijfsvoorwaarden om in aanmerking te komen voor de federale tegemoetkoming (zie rechterkolom).

  Een tabel met relevante rechtspraak in verband met de federale tegemoetkoming vindt u hier.

  De volgende tekst geeft in tabelvorm de verblijfsvoorwaarden voor het Vlaams, Brussels en Waals Fonds: De (verblijfs-)voorwaarden voor een tussenkomst als persoon met een handicap

  Mensen die een voorkeur hebben om medische zorgen in het Nederlands te ontvangen en in Brussel wonen, kunnen terecht bij het Brussels Aanmeldingspunt voor Personen met een Handicap (Brap) voor ondersteuning op maat. Hun dienstverlening is gratis en houdt geen verplichtingen in. Ze kunnen ook op huisbezoek gaan.

  BRAP
  Koningsstraat 294
  1210 Sint-Joost-ten-Node
  Tel: 02 201 76 43
  E-mail: info@brap.be

  Een handicap kan een reden zijn om een machtiging tot verblijf of OCMW-steun te bekomen omwille van medische overmacht als de vereiste behandeling niet beschikbaar of toegankelijk is in het herkomstland. Een lijst met organisaties die hierover meer informatie kunnen verschaffen vind je hier