• Home
 • Specifieke (medische) situaties
 • Genitale vrouwenverminking
 • Genitale vrouwenverminking

  Medimmigrant vzw - Genitale vrouwenverminking

  Genitale vrouwenverminking ofwel vrouwenbesnijdenis komt nog dagelijks voor. Hoewel de Westerse landen en verschillende Afrikaanse dit  verbieden, worden jonge meisjes in Europa besneden of worden ze naar hun vaderland gebracht om de besnijdenis te ondergaan.

  Vrouwen zonder wettig verblijf die hieraan medische of psychische gevolgen overhielden kunnen via de procedure Dringende Medische Hulp medische zorg bekomen. De betaling van de medische opvolging voor mensen die verblijven binnen de Fedasil-structuur wordt betaald door Fedasil.

  De vrees voor genitale verminking bij vrouwen en meisjes, kan een reden zijn wordt door het CGVS gezien als voorwaardelijke grond voor erkenning als vluchteling. 
  Eind april 2008 voerde het CGVS een bijzondere procedure in voor de behandeling van dossiers waarin gevreesd wordt voor besnijdenis.
  Daarbij moet een medisch attest voorgelegd worden dat aantoont dat de vrouw of het meisje nog niet besneden is. Het is mogelijk dat het CGVS de persoon daarvoor doorverwijst naar bepaalde artsen. Het CGVS vraagt om na een beslissing tot erkenning een verklaring op eer te ondertekenen dat de erkende vluchteling jaarlijks een medisch attest indient dat bewijst dat de betrokkene of haar dochter(s) niet (verder) besneden zijn. Als dit niet gebeurt, kan de vluchtelingenstatus eventueel ingetrokken worden.

  Vrouwen die reeds een besnijdenis ondergingen en worstelen met een trauma komen ook in aanmerking voor de vluchtelingenstatus. 

  meer info vind je hier terug.

  Belangrijke organisaties

  De vzw GAMS vecht tegen genitale verminking van vrouwen en werkt daarbij samen met gyneacologen die ervaring hebben in de medische begeleiding van vrouwen die hier het slachtoffer van werden.

  Je kan GAMS België contacteren op:
  Dwarsstraat, 125 - 1210 St-Joost-ten-Node
  Tel/fax : 02 219 43 40
  Email info@gams.be
  Website www.gams.be

  De vzw INTACT ondersteunt meisjes en vrouwen met juridische informatie.
  Je kan hen contacteren op:
  Kogelstraat, 22 - 1000 Brussel
  Tel: 0479 67 19 46 
  Email : contact@intact-association.org
  Website: www.intact-association.org (FR)