• Home
 • Specifieke (medische) situaties
 • Transplantaties
 • Transplantaties

  Medimmigrant vzw - Transplantaties

  De wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen werd gewijzigd op 17 juni 2015.

  De voorwaarden vermeld in artikel 13ter om als kandidaat receptor te worden ingeschreven in een Belgisch transplantatiecentrum zijn vanaf nu de volgende:

  • hetzij de Belgische nationaliteit hebben;
  • hetzij in het bevolkingsregister ingeschreven zijn;
  • hetzij sinds minstens zes maanden in het vreemdelingenregister ingeschreven zijn;
  • hetzij de nationaliteit hebben van een staat die hetzelfde toewijzingsorganisme voor organen deelt of sinds minstens 6 maanden in deze staat gedomicilieerd zijn.

  Een korte historiek betreffende de evolutie van dit artikel 13ter:

  In het begin waren de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een transplantatie de volgende: hetzij Belg zijn, hetzij de nationaliteit hebben van een staat die hetzelfde toewijzingsorganisme voor organen deelt, hetzij een “vaste verblijfplaats” hebben. Deze laatste voorwaarde werd vervolgens gewijzigd door de wet van 25 februari 2007 door “in België gedomicilieerd zijn sinds zes maanden”. Deze voorwaarde van domiciliering bleef echter open voor discussie aangezien dit concept niet gedefinieerd werd in de Verblijfswet. Zo kon men zich bijvoorbeeld afvragen of een asielaanvrager ingeschreven in het wachtregister aan deze voorwaarde voldeed.
  De wet is vandaag veel duidelijker, ook al blijft het wachten op een koninklijk besluit dat de uitzonderingsvoorwaarden op artikel 13ter stipuleert.