• Home
 • Verblijf of terugkeer bij ziekte
 • Kort uitstel van vertrek
 • Kort uitstel van vertrek

  Medimmigrant vzw - Kort uitstel van vertrek

  Bij een kort uitstel van vertrek, ook verlenging van verblijf genoemd, krijgt men de toestemming van de Belgische overheid om voor minder dan 3 maanden in België te verblijven.

  Wanneer een persoon een kortstondige ziekte of tijdelijke problematische gezondheidstoestand heeft die reizen onmogelijk maakt, kan het noodzakelijk zijn om een kort uitstel van vertrek aan te vragen bij de Dienst Vreemdelingenzaken. 

  Een overzicht van de regeling inzake gezondheidszorg voor wie een uitstel van vertrek ontving, vind je in het overzicht hieronder.

  In deze rubriek vind je een antwoord op de vragen: