• Home
  • Sociale steun bij ziekte
  • Financiële steun
  • Financiële steun

    Medimmigrant vzw - Financiële steun Personen die zonder wettig verblijf in België zijn of een precair verblijfsstatuut hebben, kunnen in geval van ziekte financiële steun verkrijgen via: