• Home
 • Wetgeving en rechtspraak
 • Toegang tot gezondheidszorg
 • Toegang tot gezondheidszorg

  Medimmigrant vzw - Toegang tot gezondheidszorg Hier vind je de wetgeving en rechtspraak terug, gerelateerd aan de toegang tot gezondheidszorg voor volgende doelgroepen:


  Andere wetgeving over de toegang tot gezondheidszorg:

  • Recht op gezondheidszorg in de Belgische Grondwet
  • De wet tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden (België, 30/07/1981)
  • De antidiscriminatiewet (België, 25/02/2003 – B.S. 17.03.2003)
  • De definitie van gezondheid van de Wereldgezondheidsorganisatie
  • De onschendbaarheid van zijn persoon (Art. 3 UVRM)
  • Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (Rome, 04/11/1950)
  • Het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (VN, 20/11/1990)
  • De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (VN, 10/12/1948)
  • De VN conventie betreffende de bescherming van de rechten van arbeidsmigranten en hun familieleden (nr.126 VN 18/12/1990)
  • Internationaal Verdrag inzake de Economische, Sociale en Culturele Rechten (VN, 1966)