• Home
 • Wetgeving en rechtspraak
 • Steun bij medische overmacht
 • Steun bij medische overmacht

  Medimmigrant vzw - Steun bij medische overmacht

  Wanneer een persoon niet in de mogelijkheid is om te reizen naar zijn land van herkomst omwille van medische redenen, spreekt met van medische overmacht. Hij kan op basis van deze overmachtsituatie een aanvraag indienen tot financiële steun bij het OCMW van zijn verblijfplaats.
   

  Wetgeving

   

   

  Rechtspraak

  OCMW-steun voor mensen zonder wettig verblijf in een (medische) overmachtsituatie: analyse van de rechtspraak (1999 - 2004)
  Dr. Steven Bouckaert (Instituut voor Vreemdelingenrecht - KULeuven) schreef een uitgebreide tekst over de rechtspraak inzake het recht op OCMW-steun voor vreemdelingen zonder wettig verblijf in een medische overmachtssituatie
  OCMW-steun voor vreemdelingen zonder wettig verblijf in een medische overmachtsituatie - uitvoerige tekst

  Belangrijke elementen bij de beoordeling van 'medische overmacht' door rechtbanken 
  OCMW-steun voor vreemdelingen zonder wettig verblijf in een medische overmachtsituatie - beknopte tekst

  Hieronder vind je een schematisch overzicht van de rechtspraak: in de tabel werden de medische aandoeningen, nationaliteiten, beslissingen, ... inzake de rechtspraak voor  'OCMW-steun bij medische overmacht' opgenomen:
  OCMW-steun voor vreemdelingen zonder wettig verblijf in een medische overmachtsituatie - overzichtsschema

  Rechtspraak Sociale steun bij medische overmacht

  Rechtspraak Tegemoetkoming voor mensen met een handicap