Covid-19: vaccinatie van mensen met een precair verblijfsstatuut in Brussel

Sinds 1 oktober 2022 kunnen alle personen ouder dan 18 jaar een herhalingsdosis halen.VACCINATIE


Waar kan men zich laten vaccineren in Brussel?

U kan zich laten vaccineren in een vaccinatiecentrum, bij de huisarts, in een wijkgezondheidscentra en bij de apotheker (zie verder).

(!) Om het vaccin te kunnen registreren, moet de persoon een rijksregister hebben of een bisnummer (zie meer informatie over het bisnummer verder op deze pagina). Als de persoon geen bisnummer heeft, kan het vaccinatiecentrum of de arts in principe een bisnummer aanmaken.
Op de site coronavirus.brussels kan u de dichtstbijzijnde vaccinatieplaatsen vinden. De volgende plaatsen zijn mogelijk:

Vaccinatiecentra

De vaccinatiecentra zijn toegankelijk zonder afspraak.

Voor personen zonder rijksregisternummer of bisnummer (bijvoorbeeld mensen zonder wettig verblijf) raden wij het vaccinatie centrum Pacheco aan dat sinds het begin van de COVID-19 crisis aangeduid werd als referentiecentrum voor de vaccinatie van mensen in een precaire verblijfssituatie of zonder verblijfsadres.

 • Vaccinatiecentrum Pacheco > Pacheco laan 42, 1000 Brussel

Het vaccinatiecentrum van Molenbeek (Gentsesteenweg 696) is voorlopig ook nog open, maar zal sluiten vanaf 30 december.

Vaccinatie in apothekers

Vaccinatie is enkel mogelijk voor mensen die over een rijksregisternummer of een bisnummer beschikken. Je kan een afspraak nemen met een apotheker via website ’Doctena’.

Vaccinatie in ‘travel clinic’ van het UMC Sint-Pieters

Vaccinatie is er toegankelijk voor mensen zonder rijksregisternummer of zonder bisnummer. Je kan een afspraak maken via 02/506.75.66.

Vaccinatie via de huisarts of een thuiszorgdienst

Vaccinatie via de huisarts is ook mogelijk. De huisarts kan u thuis vaccineren of de huisarts kan deze taak doorgeven aan een thuiszorgdienst. Informeer u bij uw huisarts.

Sensibilisering en vaccinatie van kwetsbare personen via mobiele teams (CoVer)

Om tegemoet te komen aan de vraag van kwetsbare personen om gevaccineerd te worden, kan een mobiel team (CoVer) zich verplaatsen naar plaatsen waar veel mensen samen leven zoals kraakpanden, daklozencentra of noodopvangcentra.

Het team kan ter plaatse gaan vanaf een minimum van 5 vaccinaties.

Naast de vaccinatie focust deze dienst ook op informeren, sensibiliseren en ondersteuning van organisaties die zelf de vaccinatie wensen te organiseren.

Meer informatie: tresor.lokamba@outlook.com

Wat is een bisnummer?

Het bisnummer is een identificatienummer voor de sociale zekerheid (INSZ-nummer) voor mensen die niet ingeschreven zijn in het rijksregister. Het bestaat uit 11 cijfers. De eerste 6 cijfers verwijzen naar de geboortedatum, maar voor de geboortemaand wordt er telkens 20 of 40 bijgeteld. Bijvoorbeeld: een persoon geboren op 7 maart 1999 heeft als bisnummer 99 23 (of 43) 07 xxx xx. (!) Het is niet nodig om een verblijfsadres op te geven voor de aanmaak van een bisnummer.
Om een bestaand bisnummer op te zoeken, kan je bellen naar +32 2 212 02 55.

Goed om te weten: Iedere persoon die over een medische kaart van het OCMW beschikt, heeft al een bisnummer. Wie geen bisnummer heeft, kan in het vaccinatiecentrum een bisnummer laten aanmaken of aan hun huisarts vragen om een bisnummer aan te maken. Een bisnummer aanmaken, is mogelijk zonder een verblijfsadres op te geven. Artsen die vragen hebben over de aanmaak van een bisnummer kunnen hierover meer informatie vinden op de website van het Ehealth platform.

COVID TEST


Waar kan men zich laten testen in Brussel?

U vindt op de pagina brussels.testcovid.be nuttige informatie. Momenteel kan de test plaatsvinden in twee regionale vaccinatiecentra, staalafnamecentra, in ziekenhuizen, labo’s en apothekers.

COVID test in de regionale centra

De twee regionale testcentra waar de test kan uitgevoerd worden, zijn:

 • Vaccinatiecentrum Pacheco > Pacheco laan 42, 1000 Brussel
 • Molenbeek > Gentsesteenweg 696, 1080 Molenbeek

(!) Vanaf 30.11.2022 zullen er geen covid tests meer mogelijk zijn in deze centra.

De test is gratis voor mensen die de voorwaarden vervullen (activatiecode, symptomen, ...lees verder).

U moet in principe een afspraak maken via deze link: brussels.testcovid.be (afspraak). Ingeval van problemen, kan u het COVIDopvolgcentrum bellen op 02/832.83.83. Aarzel niet om ons te contacteren.

COVID test in de ziekenhuizen, staalafnamecentra, labo’s

Klik hier om een lijst te krijgen van de verschillende test locaties. Als u een keuze maakt via de interactieve kaart zal u informatie krijgen over de openingsuren, de noodzaak om voorafgaand een afspraak te maken en of het al dan niet verplicht is om voorafgaand een actievatiecode aan te vragen (CTPC).

(!) Als u geen ziekteverzekering heeft, raden we eerder de regionale vaccinatiecentra aan voor een vaccinatie (zie hierboven) zelfs al kan u in theorie aan het OCMW of Fedasil vragen om tussen te komen voor deze factuur. Aarzel niet om ons te contacteren bij vragen of problemen.

COVID test in apotheker

Je kan een afspraak maken in een apotheker via Doctena.

Als u geen ziekteverzekering hebt, kunt u proberen gebruik te maken van een medische kaart van het OCMW of een verklaring van Fedasil. Informeer u best op voorhand over deze mogelijkheid. Bij problemen adviseren wij u naar een van de twee regionale centra te gaan (zie hierboven). Aarzel niet om ons te contacteren bij vragen of problemen.

Het resultaat

Het resultaat kan verkregen worden via:

Bij moeilijkheden om het resultaat te bekomen, kan u bellen naar 02 832 83 83 of een mail sturen naar resultbrussels@testcovid.be.

Voorwaarden gratis/terugbetaalde PCR testen (door het RIZIV)

De PCR testen worden terugbetaald volgens de criteria van het RIZIV op basis van één van de volgende voorwaarden:

 • Je kreeg een sms met een activatiecode (CTPC) om een COVID-19-test te laten afnemen in een testcentrum (bv. na telefoon van de contact tracing, op voorschrift van een arts, terugkeer uit rode zone, ...);
 • Je hebt acute symptomen zonder duidelijke oorzaak:
  • minstens een van de volgende belangrijke symptomen duiken plots en zonder een andere duidelijke oorzaak op: hoesten, kortademigheid, benauwdheid, pijn in de borstkas, reuk- of smaakzinverlies.
   of
  • minstens twee van de volgende minder belangrijke symptomen duiken op zonder een andere duidelijke oorzaak: koorts, spierpijn, vermoeidheid, rhinitis, keelpijn, hoofdpijn, anorexie, waterige diarree, acute verwardheid, plotse val.

>>> Meer informatie op de website van coronavirus.brussels.

Focus op mensen zonder ziekteverzekering:

 • Medische hulp van het OCMW: De PCR test kan worden terugbetaald in het kader van de toekenning van de medische hulp door OCMW’s. Het is aangeraden om u te informeren naar de voorwaarden bij uw OCMW. De POD MI heeft op haar website hierover ook meer informatie gepubliceerd.
  (!) Mensen zonder wettig verblijf moeten geen attest DMH voorleggen aan het OCMW voor een aanvraag van betaling van een PCR test.
 • Medische hulp van Fedasil: De PCR testen kunnen worden terugbetaald door Fedasil via de gewoonlijke procedure. De persoon moet de noodzakelijkheid van de test aantonen aan de hand van een testcode of een voorschrift van de arts. Voor personen met een code 207 no show raden we aan om contact op te nemen met de cel Medische Kosten van Fedasil (medic@fedasil.be of 02/213 43 00) .

De zelftest

Deze testen worden bij de apotheker verkocht en kosten +/- 8€.

Ziekteverzekering (ziekenfonds of HZIV):
Geen tenlasteming van de ziekteverzekering, enkel voor de mensen met het OMNIO statuut (recht op verhoogde tegemoetkoming). Zij moeten aan de apotheker maar 1 euro betalen.
Medische zorgen OCMW:
De zelftests kunnen ook ten laste worden genomen door het OCMW in het kader van een aanvraag om medische hulp aangezien ze een nomenclatuurnummer hebben.
Fedasil : Fedasil kan de zelftest ten laste nemen in specifieke situaties:

 • hoogrisico contact
 • test PCR die gepland werd of in afwachting van het resultaat
 • als er geen PCR resultaat is op dag 4
 • bij het verlaten van de quarantaine

20 september 2022


Documenten & formulieren
Publicaties
Wetgeving en rechtspraak