Covid19 - vaccinatie van precaire verblijvers in Brussel (UPDATE 03/11/2021)

De vaccinatie tegen Covid-19 wordt ten laste genomen door de overheid en is dus gratis. Elke persoon die op het Belgisch grondgebied verblijft zal gevaccineerd kunnen worden.


Vaccinatie

Brussel vaccineert iedereen die 12 of ouder is. Jongeren tussen de 12 en 15 jaar moeten samen met (één van) hun ouders of hun voogd naar het vaccinatiecentrum komen. Als de vaccinatie vanuit de schoolcontext toegediend wordt, volstaat de toestemming van een ouder. Voor meer info is er te vinden op de website van coronavirus.brussels.

De toediening van de derde dosis of een extra dosis is ook van start gegaan. Deze bijkomende dosis is voorbehouden voor personen ouder dan 65 jaar, mensen met een verminderde immuniteit, personen met het syndroom van Down en mensen die in een collectieve woning verblijven (assistentiewoningen, dagverzorgingscentra, …) Klik hier voor meer info.


Vaccinatie locaties in Brussel

In Brussel kunnen personen ouder dan 12 jaar zich in het algemeen zonder afspraak laten vaccineren. Dit is ook mogelijk voor mensen zonder nationaal rijksregisternummer.

Op de website van coronavirus.be staat een interactieve kaart met alle vaccinatieposten (o.a. vaccinatiecentra, vacci-bus; scholen, religieuze plaatsen, ...). Er is een handige zoekmachine die toelaat om een vaccinatiepost per gemeente te zoeken. Er kan ook gezocht worden op een specifiek vaccin. Het is ook mogelijk om gevaccineerd te worden bij de huisarts. U dient dit best na te vragen bij hem/haar.

Opgelet! In bepaalde vaccinatiecentra (Molenbeek en St. Pieters-Woluwe) is een afspraak verplicht. Het vaccinatiecentrum van Vorst en Pacheco werkt enkel in de voormiddag op afspraak. In de namiddag zijn deze twee centra toegankelijk zonder afspraak. Voor de mensen zonder rijksregisternummer zal ter plaatse een BIS-nummer (zie hieronder) aangemaakt worden.

— > Je kan een afspraak nemen in een vaccinatiecentrum via het online formulier op de website https://bruvax.brussels.doctena.be/nl of bellen naar 02/214 19 19.
(!) Enkel personen met een nationaal rijksregisternummer of een BIS-nummer kunnen een afspraak maken.

Voor de personen zonder rijksregisternummer of zonder BIS-nummer (bv. personen zonder papieren) sommen we hieronder een aantal vaccinatielocaties op die de gewoonte hebben om ter plaatse een BIS nummer aan te maken voor de vaccinatie:

 • Het ziekenhuis UMC Sint-Pieters : Het ziekenhuis organiseert vaccinaties voor mensen met of zonder BIS-nummer. Het vaccinatiecentrum bevindt zich naast het ziekenhuis (ingang Fazantenstraat, 1000 Brussel). Openingsuren:
  Op afspraak (bel 02/535.46.00): dinsdag, donderdag en vrijdag > 9u – 13u
  Zonder afspraak: maandag > 9u – 12u
 • Athena Centrum: (Bld Bischoffsheim 31, 1000 Bruxelles) Vaccinatie unidose Johnson & Jonhson - Voor mensen zonder toegang tot zorgen (zonder regulier verblijf, op doorreis, daklozen...). Info in het Arabisch en Engels via deze link.
  Inschrijving verplicht : Tel. 02/244.53.02 ; WhatsApp 0494/18.90.24 ; Facebook Centre Athéna :
  • Elke dinsdag van 10u tot 12u
  • Elke donderdag van 10u tot 12u
 • Vaccinatie centrum Pacheco: : referentiecentrum voor mensen de vaccinatie van mensen in precaire verblijfssituatie en zonder vast verblijfsadres. Zonder afspraak toegankelijk in de namiddag. Gelegen dichtbij ziekenhuis St. Jan - Boulevard Pacheco 42, 1000 Brussel.

Wat is een bisnummer? >
Het bisnummer is een identificatienummer voor de sociale zekerheid (INSZ-nummer) voor mensen die niet ingeschreven zijn in het rijksregister. Het bestaat uit 11 cijfers. De eerste 6 cijfers verwijzen naar de geboortedatum, maar voor de geboortemaand wordt er telkens 20 of 40 bijgeteld. Bijvoorbeeld: een persoon geboren op 7 maart 1999 heeft als bisnummer 99 23 (of 43) 07 xxx xx.

Om een bestaand bisnummer op te zoeken, kan je bellen naar +32 2 212 02 55.

(!) Het is niet nodig om een verblijfsadres op te geven voor de aanmaak van een bisnummer.

Goed om te weten: Iedere persoon die over een medische kaart van het OCMW beschikt, heeft al een bisnummer. Wie geen bisnummer heeft, kan in het vaccinatiecentrum een bisnummer laten aanmaken of aan hun huisarts vragen om een bisnummer aan te maken. Een bisnummer aanmaken, is mogelijk zonder een verblijfsadres op te geven. Artsen die vragen hebben over de aanmaak van een bisnummer kunnen hierover meer informatie vinden op de website van het Ehealth platform.

Europees Covid Certificaat

Klik hier voor meer informatie in verschillende talen over het Europees Covid Certificaat.

Hoe een Covid certificaat bekomen in Brussel?

 • Voor personen met rijksregisternummer:
 • Voor personen die gevaccineerd werden op basis van een bisnummer en die hun adres niet gegeven hebben of die problemen hebben met de digitale weg, zijn er andere mogelijkheden:
  • via de post laten versturen door aan aanvraag te richten aan het Brussels callcenter op 02/214.19.19;
  • naar een vaccinatiecentrum gaan dat nog open is (zie lijst op deze pagina) met een bewijs van identiteit; dat is mogelijk zonder afspraak;
  • naar de infokiosk van het vaccinatiecentrum Pacheco gaan die hiertoe speciaal is opgericht (Pacheco laan 42, 1000 Brussel, open tussen 9u30-17u)
   (!) Personen die anoniem gevaccineerd werden, kunnen zich ook tot deze kiosk wenden om de vaccinatie toch nog te laten registreren op hun naam en alsnog het certificaat te bekomen. Indien deze persoon (één van) de volgende documenten heeft, raden we ze aan om ze mee te nemen : DMH kaart, vaccinatiekaartje, identiteitsbewijzen...
Opmerking: Wat betreft de identificatie om het certificaat te bekomen, is een identiteitsdocument in principe noodzakelijk, maar de identiteit van de persoon kan ook door andere bewijsmiddelen bewezen worden.

Covid test


PCR tests

Dit type test is het meest betrouwbaar. Ze dienen als officieel bewijs wanneer een negatieve test gevraagd wordt. Zonder tussenkomst van de ziekteverzekering of het OCMW kost een test +/- 50€.

De testcentra in Brussel
 • Klik hier voor de lijst van de testcentra in Brussel.
  (!) Enkel de testcentra in het rood aangeduid op de kaart voeren terugbetaalbare tests uit.
  Je moet in principe een afspraak maken. De mensen zonder rijksregisternummer of zonder bisnummer kunnen bellen naar 02/ 832.83.83 om een afspraak te maken.
 • Vanaf 23/08/2021 tot 15/11/2021 zal een nieuw centrum geopend zijn in St. Joost ten Node (Sportzaal Mandela, Groenstraat 50). Je moet in principe een afspraak maken via de website www.testcovid.be maar het is ook mogelijk om een test te laten afnemen zonder afspraak. Volgens de website van de gemeente St. Joost ten Node zijn de tests gratis voor medische redenen. Een test om niet-medische redenen kost 41 euro. Het testcentrum is toegankelijk voor iedereen, ook voor personen in eender welke administratieve situatie. Meer praktische informatie is te vinden op de website van de gemeente.
Het resultaat

Het resultaat kan verkregen worden via volgende kanalen:

Bij moeilijkheden om het resultaat te bekomen kan u bellen naar 02 832 83 83 of een mail sturen naar resultbrussels@testcovid.be

Terugbetaalbare PCR tests

De PCR tests worden terugbetaald volgens de criteria van het RIZIV op basis van één van de volgende voorwaarden:

 • Je kreeg een sms met een activatiecode (CTPC) om een COVID-19-test te laten afnemen in een testcentrum;
 • Je hebt acute symptomen zonder duidelijke oorzaak;
 • Je kreeg een doorverwijzingsbrief voor een COVID-19-test van je school.

>>> Meer informatie: www.brussels.testcovid.be/nl

Mensen met inschrijving bij de ziekteverzekering (bij een ziekenfonds of de HZIV):
de ’terugbetaalbare’ tests zijn gratis.

Mensen zonder ziekteverzekering en behoeftig:
Mensen die geen ziekteverzekering hebben, kunnen beroep doen op het OCMW voor de terugbetaling van deze test in het kader van een algemene vraag naar medische zorgen. Ze moeten dus een medische aanvraag indienen bij het OCMW voor de betaling van een toekomstige test of een factuur van een test. (-> Meer info op de pagina OCMW op onze website.)
(!) Mensen zonder wettig verblijf moeten geen attest DMH voorleggen voor een aanvraag van betaling van een PCR test.

Test PCR die niet terugbetaalbaar zijn

In het kader van het Covid fonds, kunnen OCMW’s in specifieke situaties toch tussenkomen voor niet-terugbetaalbare Covid tests als het sociaal onderzoek uitwijst dat dit noodzakelijk is. De POD MI geeft op zijn pagina FAQ - exit strategie het voorbeeld om te kunnen reizen naar het buitenland bijvoorbeeld bij dringende familiale redenen.

De POD MI preciseert op hun FAQ-lijst dat ze de testen enkel terugbetalen als ze afgenomen worden moeten in een erkend laboratorium. Meer info op de pagina FAQ - Exit strategie


De zelftests

Deze testen worden bij de apotheker verkocht en zijn minder betrouwbaar dan de PCR-test. Ze kunnen niet gebruikt worden als bewijs van negatieve test.
Sciensano raadt aan ze te gebruiken door mensen die geen ziektesymptomen vertonen en ze eerder te gebruiken als voorzorgsmaatregel ten aanzien van de omgeving om zo mensen te beschermen die het risico lopen om erg ziek te worden.
De zelftest kost 8€ maar mensen met het OMNIO statuut in de ziekteverzekering (met verhoogde tegemoetkoming) moeten aan de apotheker maar 1 euro betalen.

26 oktober 2021


Documenten & formulieren
Publicaties
Wetgeving en rechtspraak