Actualiteit

CGVS : vernieuwd medisch attest ’genitale verminking’
CGVS : vernieuwd medisch attest ’genitale verminking’

18 mars 2024

Het Commissariaat voor Vluchtelingen en Staatlozen heeft het medisch attest genitale verminking (VGV) onlangs aangepast in overleg met een ...

En savoir plus
RvV – Art.9ter : verblijf in psychiatrisch centrum en adrescontrole
RvV – Art.9ter : verblijf in psychiatrisch centrum en adrescontrole

15 mars 2024

Een persoon verblijft op het moment van het indienen van een 9ter aanvraag in een psychiatrisch centrum. Op het moment van de adres ...

En savoir plus
RvV - Art. 9ter : geen identiteitsgegevens vermeld op standaard medische getuigschrift
RvV - Art. 9ter : geen identiteitsgegevens vermeld op standaard medische getuigschrift

14 mars 2024

In het arrest 298 642 van 14 december 2023 vernietigde de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) een beslissing van onontvankelijkheid ...

En savoir plus
GwH - Art.9ter : vijfjarige periode voorafgaand aan verblijfsrecht onbeperkte duur
GwH - Art.9ter : vijfjarige periode voorafgaand aan verblijfsrecht onbeperkte duur

12 mars 2024

Het Grondwettelijk Hof heeft in het arrest nr. 23/2024 een prejudiciële vraag van de Raad van State beantwoord over de interpretatie van ...

En savoir plus
Inschrijving bij de ziekteverzekering voor mensen in gevangenis
Inschrijving bij de ziekteverzekering voor mensen in gevangenis

11 mars 2024

Sinds 1 januari 2023 worden gevangenen en geïnterneerden ongeacht hun verblijfsstatus ingeschreven bij de ziektekostenverzekering (= bij ...

En savoir plus
Gedwongen terugkeer en medische testen onder dwang
Gedwongen terugkeer en medische testen onder dwang

11 mars 2024

Het wetsontwerp 3599 wil een nieuw artikel (art. 74/23) invoeren in de vreemdelingenwet van 1980 dat het mogelijk zou maken om verplichte ...

En savoir plus
DVZ : art.9ter (medische redenen) - nieuw standaard medisch getuigschrift
DVZ : art.9ter (medische redenen) - nieuw standaard medisch getuigschrift

26 janvier 2024

De Dienst Vreemdelingenzaken heeft een nieuwe versie van het standaard medisch attest gepubliceerd.

En savoir plus
DMH - infosessie voor mensen zonder wettig verblijf - 19.01.2021
DMH - infosessie voor mensen zonder wettig verblijf - 19.01.2021

22 janvier 2024

Op maandag 29 januari 2024 van 13u tot 15u30 organiseert Pigment vzw een infosessie over de toegang tot gezondheidszorg voor mensen zonder ...

En savoir plus
Aanpassing bedrag garantstelling (vanaf 01/12/2023)
Aanpassing bedrag garantstelling (vanaf 01/12/2023)

22 novembre 2023

De Dienst Vreemdelingenzaken heeft aangekondigd dat vanaf 1 december 2023 het bedrag van de inkomsten waarover een garant moet beschikken ...

En savoir plus
Vorming over toegang tot gezondheidszorg voor personen in een precair verblijfsstatuut > 7 december (in het Frans)
Vorming over toegang tot gezondheidszorg voor personen in een precair verblijfsstatuut > 7 december (in het Frans)

19 octobre 2023

Medimmigrant nodigt u graag uit op zijn vorming over de toegang tot gezondheidszorg voor mensen in een precair verblijfsstatuut.

En savoir plus
Grondwettelijk Hof : referentieadres in een situatie van medische overmacht ?
Grondwettelijk Hof : referentieadres in een situatie van medische overmacht ?

17 octobre 2023

Het Grondwettelijk Hof analyseerde of het referentieadres ook mogelijk is voor een persoon in onwettig verblijf maar die omwille van ...

En savoir plus
EHRM – Azzaqui t. Nederland : onvoldoende onderzoek medische situatie bij intrekking verblijfsstatus
EHRM – Azzaqui t. Nederland : onvoldoende onderzoek medische situatie bij intrekking verblijfsstatus

17 octobre 2023

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde dat Nederland art. 8 EVRM (recht op bescherming van het privéleven) had geschonden ...

En savoir plus