Actualiteit

Aanpassing bedrag garantstelling (vanaf 01/12/2023)
Aanpassing bedrag garantstelling (vanaf 01/12/2023)

22 november 2023

De Dienst Vreemdelingenzaken heeft aangekondigd dat vanaf 1 december 2023 het bedrag van de inkomsten waarover een garant moet beschikken ...

Meer weten
Vorming over toegang tot gezondheidszorg voor personen in een precair verblijfsstatuut > 7 december (in het Frans)
Vorming over toegang tot gezondheidszorg voor personen in een precair verblijfsstatuut > 7 december (in het Frans)

19 oktober 2023

Medimmigrant nodigt u graag uit op zijn vorming over de toegang tot gezondheidszorg voor mensen in een precair verblijfsstatuut.

Meer weten
Grondwettelijk Hof: referentieadres in een situatie van medische overmacht?
Grondwettelijk Hof: referentieadres in een situatie van medische overmacht?

17 oktober 2023

Het Grondwettelijk Hof analyseerde of het referentieadres ook mogelijk is voor een persoon in onwettig verblijf maar die omwille van ...

Meer weten
EHRM – Azzaqui t. Nederland: onvoldoende onderzoek medische situatie bij intrekking verblijfsstatus
EHRM – Azzaqui t. Nederland: onvoldoende onderzoek medische situatie bij intrekking verblijfsstatus

17 oktober 2023

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde dat Nederland art. 8 EVRM (recht op bescherming van het privéleven) had geschonden ...

Meer weten
Nieuw vademecum van Fedasil over medische zorgen
Nieuw vademecum van Fedasil over medische zorgen

17 oktober 2023

In het voorjaar van 2023 heeft Fedasil het medisch vademecum dat dateerde van 2016 geactualiseerd en aanzienlijk uitgebreid.

Meer weten
Medische begeleiding voor verzoekers internationale bescherming zonder opvangplaats
Medische begeleiding voor verzoekers internationale bescherming zonder opvangplaats

2 oktober 2023

Naar aanleiding van de instructie van Staatssecretaris Nicole De Moor over de beperking van de opvang voor alleenstaande mannen geven we ...

Meer weten
18/09 : Info over Dringende Medische Hulp voor mensen zonder wettig verblijfsstatuut
18/09 : Info over Dringende Medische Hulp voor mensen zonder wettig verblijfsstatuut

12 september 2023

Infosessie voor mensen zonder wettig verblijfsstatuut georganiseerd door vzw Pigment in het gebouw van Globe Aroma te Brussel. De ...

Meer weten
Hof van Cassatie: geïnformeerde toestemming over de financiële gevolgen medische ingreep
Hof van Cassatie: geïnformeerde toestemming over de financiële gevolgen medische ingreep

19 juni 2023

Het Hof van Cassatie heeft zich in 2021 uitgesproken over het facturen van ereloonsupplementen in het kader van de wet Patiëntenrechten ...

Meer weten
RvV – verzoek internationale bescherming: HIV en psychische kwetsbaarheid Mali (sociale groep)
RvV – verzoek internationale bescherming: HIV en psychische kwetsbaarheid Mali (sociale groep)

19 juni 2023

Een Malinese man dient een beroep in tegen de weigering van het toekennen van internationale bescherming door het CGVS. Verzoeker haalt in ...

Meer weten
RvV – weigering verlenging visum C medische redenen: beoordeling medische attesten
RvV – weigering verlenging visum C medische redenen: beoordeling medische attesten

19 juni 2023

Een Congolese vrouw vraagt een verlenging van haar visum kort verblijf om medische redenen aan. DVZ weigert de verlenging en gaat over tot ...

Meer weten
DVZ: cijfers over ontvankelijkheidsfase in de procedure medische regularisatie (9ter)
DVZ: cijfers over ontvankelijkheidsfase in de procedure medische regularisatie (9ter)

15 juni 2023

De dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) publiceert sinds 2010 maandelijkse statistieken over humanitair en medisch verblijf. Sinds 2023 heeft ...

Meer weten
Toegang tot gezondheidszorg in gesloten centra
Toegang tot gezondheidszorg in gesloten centra

13 juni 2023

Medimmigrant voegde een nieuwe pagina op de website toe over de toegang tot gezondheidszorg in gesloten centra onder de rubriek ...

Meer weten