Actualiteit

CGVS: vernieuwd medisch attest ’genitale verminking’
CGVS: vernieuwd medisch attest ’genitale verminking’

18 maart 2024

Het Commissariaat voor Vluchtelingen en Staatlozen heeft het medisch attest genitale verminking (VGV) onlangs aangepast in overleg met een ...

Meer weten
RvV – Art.9ter: verblijf in psychiatrisch centrum en adrescontrole
RvV – Art.9ter: verblijf in psychiatrisch centrum en adrescontrole

15 maart 2024

Een persoon verblijft op het moment van het indienen van een 9ter aanvraag in een psychiatrisch centrum. Op het moment van de adres ...

Meer weten
RvV - Art. 9ter: geen identiteitsgegevens vermeld op standaard medische getuigschrift
RvV - Art. 9ter: geen identiteitsgegevens vermeld op standaard medische getuigschrift

14 maart 2024

In het arrest 298 642 van 14 december 2023 vernietigde de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) een beslissing van onontvankelijkheid ...

Meer weten
GwH - Art.9ter: vijfjarige periode voorafgaand aan verblijfsrecht onbeperkte duur
GwH - Art.9ter: vijfjarige periode voorafgaand aan verblijfsrecht onbeperkte duur

12 maart 2024

Het Grondwettelijk Hof heeft in het arrest nr. 23/2024 een prejudiciële vraag van de Raad van State beantwoord over de interpretatie van ...

Meer weten
Inschrijving bij de ziekteverzekering voor mensen in gevangenis
Inschrijving bij de ziekteverzekering voor mensen in gevangenis

11 maart 2024

Sinds 1 januari 2023 worden gevangenen en geïnterneerden ongeacht hun verblijfsstatus ingeschreven bij de ziektekostenverzekering (= bij ...

Meer weten
Gedwongen terugkeer en medische testen onder dwang
Gedwongen terugkeer en medische testen onder dwang

11 maart 2024

Het wetsontwerp 3599 wil een nieuw artikel (art. 74/23) invoeren in de vreemdelingenwet van 1980 dat het mogelijk zou maken om verplichte ...

Meer weten
DVZ: art.9ter (medische redenen) - nieuw standaard medisch getuigschrift
DVZ: art.9ter (medische redenen) - nieuw standaard medisch getuigschrift

26 januari 2024

De Dienst Vreemdelingenzaken heeft een nieuwe versie van het standaard medisch attest gepubliceerd.

Meer weten
DMH - infosessie voor mensen zonder wettig verblijf - 19.01.2021
DMH - infosessie voor mensen zonder wettig verblijf - 19.01.2021

22 januari 2024

Op maandag 29 januari 2024 van 13u tot 15u30 organiseert Pigment vzw een infosessie over de toegang tot gezondheidszorg voor mensen zonder ...

Meer weten
Aanpassing bedrag garantstelling (vanaf 01/12/2023)
Aanpassing bedrag garantstelling (vanaf 01/12/2023)

22 november 2023

De Dienst Vreemdelingenzaken heeft aangekondigd dat vanaf 1 december 2023 het bedrag van de inkomsten waarover een garant moet beschikken ...

Meer weten
Vorming over toegang tot gezondheidszorg voor personen in een precair verblijfsstatuut > 7 december (in het Frans)
Vorming over toegang tot gezondheidszorg voor personen in een precair verblijfsstatuut > 7 december (in het Frans)

19 oktober 2023

Medimmigrant nodigt u graag uit op zijn vorming over de toegang tot gezondheidszorg voor mensen in een precair verblijfsstatuut.

Meer weten
Grondwettelijk Hof: referentieadres in een situatie van medische overmacht?
Grondwettelijk Hof: referentieadres in een situatie van medische overmacht?

17 oktober 2023

Het Grondwettelijk Hof analyseerde of het referentieadres ook mogelijk is voor een persoon in onwettig verblijf maar die omwille van ...

Meer weten
EHRM – Azzaqui t. Nederland: onvoldoende onderzoek medische situatie bij intrekking verblijfsstatus
EHRM – Azzaqui t. Nederland: onvoldoende onderzoek medische situatie bij intrekking verblijfsstatus

17 oktober 2023

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde dat Nederland art. 8 EVRM (recht op bescherming van het privéleven) had geschonden ...

Meer weten