Actualiteit

18/09 : Info over Dringende Medische Hulp voor mensen zonder wettig verblijfsstatuut
18/09 : Info over Dringende Medische Hulp voor mensen zonder wettig verblijfsstatuut

12 september 2023

Infosessie voor mensen zonder wettig verblijfsstatuut georganiseerd door vzw Pigment in het gebouw van Globe Aroma te Brussel. De ...

Meer weten
Hof van Cassatie: geïnformeerde toestemming over de financiële gevolgen medische ingreep
Hof van Cassatie: geïnformeerde toestemming over de financiële gevolgen medische ingreep

19 juni 2023

Het Hof van Cassatie heeft zich in 2021 uitgesproken over het facturen van ereloonsupplementen in het kader van de wet Patiëntenrechten ...

Meer weten
RvV – verzoek internationale bescherming: HIV en psychische kwetsbaarheid Mali (sociale groep)
RvV – verzoek internationale bescherming: HIV en psychische kwetsbaarheid Mali (sociale groep)

19 juni 2023

Een Malinese man dient een beroep in tegen de weigering van het toekennen van internationale bescherming door het CGVS. Verzoeker haalt in ...

Meer weten
RvV – weigering verlenging visum C medische redenen: beoordeling medische attesten
RvV – weigering verlenging visum C medische redenen: beoordeling medische attesten

19 juni 2023

Een Congolese vrouw vraagt een verlenging van haar visum kort verblijf om medische redenen aan. DVZ weigert de verlenging en gaat over tot ...

Meer weten
DVZ: cijfers over ontvankelijkheidsfase in de procedure medische regularisatie (9ter)
DVZ: cijfers over ontvankelijkheidsfase in de procedure medische regularisatie (9ter)

15 juni 2023

De dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) publiceert sinds 2010 maandelijkse statistieken over humanitair en medisch verblijf. Sinds 2023 heeft ...

Meer weten
Toegang tot gezondheidszorg in gesloten centra
Toegang tot gezondheidszorg in gesloten centra

13 juni 2023

Medimmigrant voegde een nieuwe pagina op de website toe over de toegang tot gezondheidszorg in gesloten centra onder de rubriek ...

Meer weten
Fedasil: nieuw digitaal aanvraagformulier requisitoir medische zorgen
Fedasil: nieuw digitaal aanvraagformulier requisitoir medische zorgen

23 april 2023

Op 21 maart 2023 organiseerde Medimmigrant een digitale informatiesessie over de procedure medische zorgen voor verzoekers internationale ...

Meer weten
Europees Hof van Justitie: medische behandeling met het oog op pijnbestrijding in het kader van een verwijderingsmaatregel
Europees Hof van Justitie: medische behandeling met het oog op pijnbestrijding in het kader van een verwijderingsmaatregel

8 maart 2023

Feiten: Een Russisch staatsburger werd in Nederland voor een zeldzame vorm van bloedkanker behandeld. Zijn behandeling bestond onder ...
Meer weten
Model attest DMH goedgekeurd door de 19 Brusselse OCMW’s
Model attest DMH goedgekeurd door de 19 Brusselse OCMW’s

7 maart 2023

Sinds 3 november 2022 vindt u op de website van Brulocalis een model attest dat kan gebruikt worden in de procedure Dringende Medische ...

Meer weten
Refugee Medical Point: medische hulppost Rode Kruis
Refugee Medical Point: medische hulppost Rode Kruis

3 februari 2023

Sinds enkele weken heeft het Rode Kruis een medische hulppost in de voormalige gebouwen van het BOC (Brussels Health Orientation Center). ...

Meer weten
Het Brussels Orientation Center voor Oekraïners sluit definitief vanaf 23.12.2022
Het Brussels Orientation Center voor Oekraïners sluit definitief vanaf 23.12.2022

21 december 2022

Meer info over wat te doen bij vragen over gezondheidszorg en sociale bescherming is te vinden via deze flyer van het BOC en op onze ...

Meer weten
Gratis vaccinatie: difterie, polio, COVID...
Gratis vaccinatie: difterie, polio, COVID...

24 november 2022

Als gevolg van de waarschuwing van AZG over de toename van het aantal mensen met difterie die tijdens hun medische permanentie in Brussel ...

Meer weten