Aanpassing bedrag garantstelling (vanaf 01/12/2023)

De Dienst Vreemdelingenzaken heeft aangekondigd dat vanaf 1 december 2023 het bedrag van de inkomsten waarover een garant moet beschikken verhoogd wordt.


De Dienst Vreemdelingenzaken heeft op hun website aangekondigd dat vanaf 1 december 2023 het bedrag van de inkomsten waarover een garant moet beschikken verhoogd wordt.
Meer concreet zal de garant vanaf die datum over een netto-inkomen van 2.048,53 euro per maand moeten beschikken. Dit komt overeen met 120% van het leefloon voor een persoon met een gezin ten laste.

Meer informatie over dit bedrag en welke inkomsten in aanmerking worden genomen is te vinden in de geactualiseerde informatiebrochure voor de garant die wordt uitgegeven door DVZ.

22 november 2023


Documenten & formulieren
Publicaties
Wetgeving en rechtspraak