CGVS : vernieuwd medisch attest ’genitale verminking’

Het Commissariaat voor Vluchtelingen en Staatlozen heeft het medisch attest genitale verminking (VGV) onlangs aangepast in overleg met een arts en vroedvrouw die gespecialiseerd zijn in VGV. Het CGVS licht het gebruik van dit specifiek medisch attest als volgt toe :

“Dit medisch attest kan een stavingstuk zijn voor personen die asiel aanvragen in België omwille van het risico op vrouwelijke genitale verminking (VGV) en dit motief voor zichzelf inroepen. Het kan ook gebruikt worden door de ouder(s) die dit risico inroepen in hoofde van (een) niet-besneden minderjarige dochter(s). Daarnaast voorziet het CGVS in een opvolgingsprocedure voor gezinnen aan wie het CGVS de vluchtelingenstatus toekent omwille van een vrees voor vervolging op basis van VGV van hun dochter(s).”

Voortaan is het ook mogelijk om het attest digitaal in te vullen. Bij twijfel over het type VGV kan er advies gevraagd worden bij het CeMAViE (UMC St.Pieters Brussel) of de Vrouwenkliniek (UZ Gent).

Het attest is beschikbaar op de website van het CGVS onderaan in de rubriek ‘formulieren’. U kan het ook hier downloaden.

18 mars 2024


Documents & formulaires
Publications
Législation et jurisprudence