Covid19 - vaccinatie van mensen met een precair verblijfsstatuut in Brussel

Sinds 7 maart 2022 zit de aanpak van de COVID-19 vaccinatie in een ander stadium. De vaccinatie en de test zijn nog steeds beschikbaar, ook voor mensen in een precaire verblijfssituatie. U vindt op deze pagina hierover meer informatie wat de Brusselse regio betreft.Vaccinatie


Waar kan men zich laten vaccineren in Brussel ?

Als gevolg van de sterke daling van de vraag naar vaccinaties, besliste de Brusselse region om het aanbod aan te passen. De vaccinatiecentra die opgericht werden, worden nu geleidelijk aan afgebouwd.
Op de site coronavirus.brussels, vindt u een interactieve kaart met alle vaccinatiecentra die nog open zijn. Vaccinatie is nog mogelijk in enkele vaccinatiecentra, wijkgezondheidscentra en apothekers. Via een zoekrobot kan u zoeken per gemeente en per datum.

Vaccinatie mogelijkheid in vaccinatiecentra

Om een afspraak te nemen in een vaccinatiecentrum kan u nog steeds een formulier indienen via de website https://bruvax.brussels.doctena.be/ of bellen naar 02/214 19 19.
(!) Een afspraak nemen is enkel mogelijk voor mensen die een rijksregisternummer hebben of een bisnummer (voor meer informatie over het bisnummer zie verder).

Voor personen zonder rijksregisternummer of bisnummer (bijvoorbeeld mensen zonder wettig verblijf) raden wij het vaccinatie centrum Pacheco aan dat nog steeds open is en tijdens het begin van de COVID-19 crisis aangeduid werd als referentiecentrum voor de vaccinatie van mensen in een precaire verblijfsstituatie of zonder verblijfsadres.

 • Centre de vaccination Pacheco > près de clinique Saint-Jean au 42 Boulevard Pacheco, 1000 Bruxelles.
Vaccinatie mogelijkheid in apothekers

Je kan een afspraak nemen met een apotheker via de website https://fr.doctena.be/Centre_de_tes...

Voor de mensen zonder rijksregister zou er op bepaalde momenten een arts aanwezig zijn die een bisnummer kan aanmaken en vervolgens de persoon kan vaccineren. Informeer u hierover bij de apotheker.

Vaccinatie mogelijkheid in ‘travel clinic’ van het UMC Sint-Pieters

Het Sint-Pieters ziekenhuis heeft zijn vaccinatiecentrum in de Fazantenstraat gestopt maar biedt nog steeds de mogelijkheid om zich te vaccineren tegen COVID-19 aan in het ’Travel Clinic’ centrum. Hier kan eveneens een bisnummer aangemaakt worden voor mensen zonder rijksregisternummer. Je kan een afspraak maken via 02/506.75.66.

Vaccinatie mogelijkheid via de huisarts of een thuiszorgdienst

De vaccinatie via de huisarts is ook mogelijk. Thuis gevaccineerd worden, is ook mogelijk op organisatie van de huisarts of de huisarts kan deze taak doorgeven aan een thuiszorgdienst. Informeer u bij uw huisarts.

Dienst van de GGC voor de vaccinatie van personen in een precaire situatie

De GGC beschikt over een mobiel team dat op aanvraag mensen in precaire leefsituatie ter plaatse kan vaccineren. Dit mobiel team verplaatst zich naar collectiviteiten zoals kraakpanden, daklozencentra of plaatsen die instaan voor voedselverdeling. Naast de vaccinatie focust deze dienst ook op de sensibilisatie rond de vaccinatie aan deze doelgroep en het verlenen van logistieke steun (aan organisaties die zelf de vaccinatie wensen te organiseren).
Meer informatie : Clémence Lebrun - clebrun@ccc.brussels - 0491 89 10 33

Wat is een bisnummer ?

Het bisnummer is een identificatienummer voor de sociale zekerheid (INSZ-nummer) voor mensen die niet ingeschreven zijn in het rijksregister. Het bestaat uit 11 cijfers. De eerste 6 cijfers verwijzen naar de geboortedatum, maar voor de geboortemaand wordt er telkens 20 of 40 bijgeteld. Bijvoorbeeld : een persoon geboren op 7 maart 1999 heeft als bisnummer 99 23 (of 43) 07 xxx xx. (!) Het is niet nodig om een verblijfsadres op te geven voor de aanmaak van een bisnummer.
Om een bestaand bisnummer op te zoeken, kan je bellen naar +32 2 212 02 55.

Goed om te weten : Iedere persoon die over een medische kaart van het OCMW beschikt, heeft al een bisnummer. Wie geen bisnummer heeft, kan in het vaccinatiecentrum een bisnummer laten aanmaken of aan hun huisarts vragen om een bisnummer aan te maken. Een bisnummer aanmaken, is mogelijk zonder een verblijfsadres op te geven. Artsen die vragen hebben over de aanmaak van een bisnummer kunnen hierover meer informatie vinden op de website van het Ehealth platform.

Het Europees Covid Safe Ticket (CST)


Wat is een Covid Safe Ticket ?

Klik hier voor meer informatie in verschillende talen over het Europees Covid Certificaat.

Hoe een Covid certificaat bekomen in Brussel ?

 • Voor personen met rijksregisternummer :
 • Voor personen die gevaccineerd werden op basis van een bisnummer en die hun adres niet gegeven hebben of die problemen hebben met de digitale weg, zijn er andere mogelijkheden :
  • via de post laten versturen door aan aanvraag te richten aan het Brussels callcenter op 02/214.19.19 ;
  • naar de infokiosk van het vaccinatiecentrum Pacheco gaan die hiertoe speciaal is opgericht (Pacheco laan 42, 1000 Brussel, open tussen 9u30-17u)
   (!) Personen die anoniem gevaccineerd werden, kunnen zich ook tot deze kiosk wenden om de vaccinatie toch nog te laten registreren op hun naam en alsnog het certificaat te bekomen. Indien deze persoon (één van) de volgende documenten heeft, raden we ze aan om ze mee te nemen : DMH kaart, vaccinatiekaartje, identiteitsbewijzen...
Opmerking : Wat betreft de identificatie om het certificaat te bekomen, is een identiteitsdocument in principe noodzakelijk, maar de identiteit van de persoon kan ook door andere bewijsmiddelen bewezen worden.

COVID test


Waar kan men zich laten testen in Brussel ?

U vindt op de pagina brussels.testcovid.be nuttige informatie. Momenteel kan de test nog steeds plaatsvinden in de apotheker of in ene COVID testcentrum. Maar opgelet, de testcentra zullen geleidelijk aan hun werking stopzetten.
Op 17 mei 2022 was enkel het Pacheco testcentrum, het testcentrum Albert en in Molenbeek nog open.

Klik hier voor de lijst van de testcentra in Brussel.
(!) Je moet in principe een afspraak maken. De mensen zonder rijksregisternummer of zonder bisnummer kunnen bellen naar 02/ 832.83.83 om een afspraak te maken

Het resultaat

Het resultaat kan verkregen worden via volgende kanalen :

Bij moeilijkheden om het resultaat te bekomen, kan u bellen naar 02 832 83 83 of een mail sturen naar resultbrussels@testcovid.be.

Terugbetaalbare (door het RIZIV) (gratis) PCR testen

De PCR testen worden terugbetaald volgens de criteria van het RIZIV op basis van één van de volgende voorwaarden :

 • Je kreeg een sms met een activatiecode (CTPC) om een COVID-19-test te laten afnemen in een testcentrum (bv. na telefoon van de contact tracing, op voorschrift van een arts, terugkeer uit rode zone, ...) ;
 • Je hebt acute symptomen zonder duidelijke oorzaak :
  • minstens een van de volgende belangrijke symptomen duiken plots en zonder een andere duidelijke oorzaak op : hoesten, kortademigheid, benauwdheid, pijn in de borstkas, reuk- of smaakzinverlies.
   of
  • minstens twee van de volgende minder belangrijke symptomen duiken op zonder een andere duidelijke oorzaak : koorts, spierpijn, vermoeidheid, rhinitis, keelpijn, hoofdpijn, anorexie, waterige diarree, acute verwardheid, plotse val.

>>> Meer informatie : https://coronavirus.brussels/nl/cov...

 • Ziekteverzekering (bij een ziekenfonds of de HZIV) : De ’terugbetaalbare’ test is gratis (= 100% ten laste genomen door de ziekteverzekering).
  Medische hulp van het OCMW : De PCR test is terugbetaald in het kader van de toekenning van de medische hulp door OCMW’s. De persoon moet zijn medische kaart laten zien bij het onthaal van het testcentrum. Als de persoon de factuur ontvangt, kan hij/zij de factuur indienen bij het OCMW. (meer info)]
  (!) Mensen zonder wettig verblijf moeten geen attest DMH voorleggen voor een aanvraag van betaling van een PCR test.
Wat met de mensen die nog geen dossier hebben voor tussenkomst medische zorgen bij het OCMW en de test niet kunnen betalen ? Deze personen kunnen een aanvraag voor medische zorgen indienen bij het bevoegd OCMW (zie pagina OCMW). Jammer genoeg kan deze procedure 30 dagen duren. De persoon moet zich dus laten testen en dan de aanvraag indienen zonder garantie dat het OCMW de factuur van de test zal betalen.
 • Medische hulp van Fedasil : De PCR testen kunnen worden terugbetaald door Fedasil via de gewoonlijke procedure. De persoon moet de noodzakelijkheid van de test aantonen aan de hand van een testcode of een voorschrift van de arts. Voor de code 207 no show begunstigden van de opvang raden wij aan om het woord ’dringend’ te vermelden in het voorwerp van de mail waarin een requisitorium gevraagd wordt aan de Cel Medische Kosten voor de tenlastename van de medische zorgen (zie pagina Fedasil) om zo te hopen op een antwoord van Fedasil dezelfde dag of dag nadien.
In het kader van een COVID fonds, kunnen OCMW’s in specifieke situaties toch tussenkomen voor niet-terugbetaalbare Covid tests als het sociaal onderzoek uitwijst dat dit noodzakelijk is. De POD MI geeft op zijn pagina FAQ - exit strategie het voorbeeld om te kunnen reizen naar het buitenland bijvoorbeeld bij dringende familiale redenen.

De POD MI preciseert op hun FAQ-lijst dat ze de testen enkel terugbetalen als ze afgenomen worden moeten in een erkend laboratorium. Meer info op de pagina FAQ - Exit strategie

De zelftest

Deze testen worden bij de apotheker verkocht en kosten +/- 8€.

Ziekteverzekering (ziekenfonds of HZIV) : Geen tenlasteming van de ziekteverzekering, enkel voor de mensen met het OMNIO statuut (recht op verhoogde tegemoetkoming). Zij moeten aan de apotheker maar 1 euro betalen.
Medische zorgen OCMW :
De zelftests kunnen ook ten laste worden genomen door het OCMW in het kader van een aanvraag om medische hulp aangezien ze een nomenclatuurnummer hebben.
Fedasil  : Fedasil kan de zelftests ten laste nemen in specifieke situaties :

 • hoogrisico contact
 • test PCR die gepland werd of in afwachting van het resultaat
 • als er geen PCR resultaat is op dag 4
 • bij het verlaten van de quarantaine

17 mai 2022


Documents & formulaires
Publications
Législation et jurisprudence