Covid19 - vaccinatie van precaire verblijvers in Brussel

De vaccinatie tegen Covid-19 wordt ten laste genomen door de overheid en is dus gratis. Elke persoon die op het Belgisch grondgebied verblijft zal gevaccineerd kunnen worden.


Vaccinatie

Brussel vaccineert iedereen die 5 of ouder is. Kinderen en jongeren t.e.m. 15 jaar moeten samen met (één van) hun ouders of hun voogd naar het vaccinatiecentrum komen.

De toediening van de derde dosis of een extra dosis is ook toegankelijk voor iedereen. Voor de booster wordt er het Pfizer of Moderna vaccin gebruikt. Opgelet, er is een minimum tijdsinterval voorzien voor de herhalingsdosis per type vaccin. Klik hier voor meer informatie over de herhalingsdosis.


Vaccinatie locaties in Brussel

Op de website van coronavirus.be staat een interactieve kaart met alle vaccinatieposten (o.a. vaccinatiecentra, vacci-bus ; scholen, religieuze plaatsen, ...). Er is een handige zoekmachine die toelaat om een vaccinatiepost per gemeente te zoeken. Er kan ook gezocht worden op een specifiek vaccin. Het is ook mogelijk om gevaccineerd te worden bij de huisarts. U dient dit best na te vragen bij hem/haar.

Voor kinderen van 5 tot 11 jaar is het enkel op afspraak mogelijk om gevaccineerd te worden in de volgende vaccinatiecentra : Pacheco, Anderlecht, Vorst, Militair Hospitaal Koningin Astrid, Molenbeek, Ukkel en Sint-Pieters-Woluwe. Meer info over de openingsuren van deze centra via deze link.

Voor personen ouder dan 12 jaar is het mogelijk om ter plaatse zonder afspraak gevaccineerd te worden.
Opgelet ! In bepaalde vaccinatiecentra (Molenbeek, St. Pieters-Woluwe, Anderlecht en het Militair Hospitaal) is een afspraak verplicht. Het vaccinatiecentrum van Vorst en Pacheco werkt enkel in de voormiddag op afspraak. In de namiddag zijn deze twee centra toegankelijk zonder afspraak. Voor de mensen zonder rijksregisternummer zal ter plaatse een BIS-nummer (zie hieronder) aangemaakt worden.

— > Je kan een afspraak nemen in een vaccinatiecentrum via het online formulier op de website https://bruvax.brussels.doctena.be/nl of bellen naar 02/214 19 19.
(!) Enkel personen met een nationaal rijksregisternummer of een BIS-nummer kunnen een afspraak maken.

Voor de personen zonder rijksregisternummer of zonder BIS-nummer (bv. personen zonder papieren) sommen we hieronder een aantal vaccinatielocaties op die de gewoonte hebben om ter plaatse een BIS nummer aan te maken voor de vaccinatie :

 • Het ziekenhuis UMC Sint-Pieters  : Het vaccinatiecentrum bevindt zich naast het ziekenhuis (ingang Fazantenstraat, 1000 Brussel, info > 02/535.46.00). Zonder afspraak toegankelijk. Openingsuren : maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag > 9u – 12u30.
 • Vaccinatie centrum Pacheco : referentiecentrum voor mensen de vaccinatie van mensen in precaire verblijfssituatie en zonder vast verblijfsadres. Zonder afspraak toegankelijk in de namiddag. Gelegen dichtbij ziekenhuis St. Jan - Boulevard Pacheco 42, 1000 Brussel.
 • Vaccinatie antenne aan het Centraal Station (Cantersteen 16, 1000 Brussel) en het Zuidstation (Rue de France 2, 1060 St. Gilles). Details over de openingsuren te vinden via de website van coronavirus.brussels.

Dienst van de GGC voor de vaccinatie van personen in een precaire situatie

De GGC beschikt over een mobiel team dat, op aanvraag, ter plaatse mensen in precaire leefsituatie kan vaccineren. Dit mobiel team verplaatst zich naar collectiviteiten zoals squats, daklozencentra of voedselbanken. Naast de vaccinatie focust deze dienst zich ook op de sensibilisatie rond de vaccinatie aan deze doelgroep en het verlenen van logistieke steun aan organisaties die zelf de vaccinatie wensen te organiseren. Ze leggen zich ook toe op de toegankelijkheid van het Covid Safe Ticket voor deze doelgroep.
Meer informatie : Clémence Lebrun - clebrun@ccc.brussels - 0491 89 10 33


Wat is een bisnummer ?

Het bisnummer is een identificatienummer voor de sociale zekerheid (INSZ-nummer) voor mensen die niet ingeschreven zijn in het rijksregister. Het bestaat uit 11 cijfers. De eerste 6 cijfers verwijzen naar de geboortedatum, maar voor de geboortemaand wordt er telkens 20 of 40 bijgeteld. Bijvoorbeeld : een persoon geboren op 7 maart 1999 heeft als bisnummer 99 23 (of 43) 07 xxx xx.

Om een bestaand bisnummer op te zoeken, kan je bellen naar +32 2 212 02 55.

(!) Het is niet nodig om een verblijfsadres op te geven voor de aanmaak van een bisnummer.

Goed om te weten : Iedere persoon die over een medische kaart van het OCMW beschikt, heeft al een bisnummer. Wie geen bisnummer heeft, kan in het vaccinatiecentrum een bisnummer laten aanmaken of aan hun huisarts vragen om een bisnummer aan te maken. Een bisnummer aanmaken, is mogelijk zonder een verblijfsadres op te geven. Artsen die vragen hebben over de aanmaak van een bisnummer kunnen hierover meer informatie vinden op de website van het Ehealth platform.

Europees Covid Safe Certificaat

Klik hier voor meer informatie in verschillende talen over het Europees Covid Certificaat.

Hoe een Covid certificaat bekomen in Brussel ?

 • Voor personen met rijksregisternummer :
 • Voor personen die gevaccineerd werden op basis van een bisnummer en die hun adres niet gegeven hebben of die problemen hebben met de digitale weg, zijn er andere mogelijkheden :
  • via de post laten versturen door aan aanvraag te richten aan het Brussels callcenter op 02/214.19.19 ;
  • naar een vaccinatiecentrum gaan dat nog open is (zie lijst op deze pagina) met een bewijs van identiteit ; dat is mogelijk zonder afspraak ;
  • naar de infokiosk van het vaccinatiecentrum Pacheco gaan die hiertoe speciaal is opgericht (Pacheco laan 42, 1000 Brussel, open tussen 9u30-17u)
   (!) Personen die anoniem gevaccineerd werden, kunnen zich ook tot deze kiosk wenden om de vaccinatie toch nog te laten registreren op hun naam en alsnog het certificaat te bekomen. Indien deze persoon (één van) de volgende documenten heeft, raden we ze aan om ze mee te nemen : DMH kaart, vaccinatiekaartje, identiteitsbewijzen...
Opmerking : Wat betreft de identificatie om het certificaat te bekomen, is een identiteitsdocument in principe noodzakelijk, maar de identiteit van de persoon kan ook door andere bewijsmiddelen bewezen worden.

Covid testen


PCR tests

Dit type test is het meest betrouwbaar. Ze dienen als officieel bewijs wanneer een negatieve test gevraagd wordt. Zonder tussenkomst van de ziekteverzekering, het OCMW of Fedasil kost een test +/- 50€.

De testcentra in Brussel

Klik hier voor de lijst van de testcentra in Brussel.
(!) Je moet in principe een afspraak maken. De mensen zonder rijksregisternummer of zonder bisnummer kunnen bellen naar 02/ 832.83.83 om een afspraak te maken.

Het resultaat

Het resultaat kan verkregen worden via volgende kanalen :

Bij moeilijkheden om het resultaat te bekomen kan u bellen naar 02 832 83 83 of een mail sturen naar resultbrussels@testcovid.be

Terugbetaalbare PCR tests

De PCR tests worden terugbetaald volgens de criteria van het RIZIV op basis van één van de volgende voorwaarden :

 • Je kreeg een sms met een activatiecode (CTPC) om een COVID-19-test te laten afnemen in een testcentrum (bv. na telefoon van de contact tracing, op voorschrift van een arts, terugkeer uit rode zone, ...) ;
 • Je hebt acute symptomen zonder duidelijke oorzaak :
  • minstens een van de volgende belangrijke symptomen duiken plots en zonder een andere duidelijke oorzaak op :
   hoesten, kortademigheid, benauwdheid, pijn in de borstkas, reuk- of smaakzinverlies
   OF
  • minstens twee van de volgende minder belangrijke symptomen duiken op zonder een andere duidelijke oorzaak :
   koorts, spierpijn, vermoeidheid, rhinitis, keelpijn, hoofdpijn, anorexie, waterige diarree, acute verwardheid, plotse val.
 • Je kreeg een doorverwijzingsbrief voor een COVID-19-test van je school.

>>> Meer informatie : de websites brussels.testcovid.be en coronavirus.brussels

Ziekteverzekering (bij een ziekenfonds of de HZIV) : de ’terugbetaalbare’ tests zijn gratis (= 100% ten laste genomen door de ziekteverzekering).
Medische hulp van het OCMW : De PCR tests zijn terugbetaald in het kader van de toekenning van de medische hulp door OCMW’s. De persoon moet zijn medische kaart laten zien bij het onthaal van het testcentrum. Als de persoon de factuur ontvangt, kan hij/zij de factuur indienen bij het OCMW. (meer info)]
(!) Mensen zonder wettig verblijf moeten geen attest DMH voorleggen voor een aanvraag van betaling van een PCR test.

Wat met de mensen die nog geen dossier hebben voor tussenkomst medische zorgen bij het OCMW en de test niet kunnen betalen ? Deze personen kunnen een aanvraag voor medische zorgen indienen bij het bevoegd OCMW (zie pagina OCMW). Jammer genoeg kan deze procedure 30 dagen duren. De persoon moet zich dus laten testen en dan de aanvraag indienen zonder garantie dat het OCMW de factuur van de test zal betalen.

Medische hulp van Fedasil : De PCR testen kunnen worden terugbetaald door Fedasil via de gewoonlijke procedure. De persoon moet de noodzakelijkheid van de test aantonen aan de hand van een testcode of een voorschrift van de arts. Voor de code 207 no show begunstigden van de opvang raden wij aan om het woord ’dringend’ te vermelden in het voorwerp van de mail waarin een requisitorium gevraagd wordt aan de Cel Medische Kosten voor de tenlastename van de medische zorgen (zie pagina Fedasil) om zo te hopen op een antwoord van Fedasil dezelfde dag of dag nadien.

Test PCR die niet terugbetaalbaar zijn

In het kader van een Covid fonds, kunnen OCMW’s in specifieke situaties toch tussenkomen voor niet-terugbetaalbare Covid tests als het sociaal onderzoek uitwijst dat dit noodzakelijk is. De POD MI geeft op zijn pagina FAQ - exit strategie het voorbeeld om te kunnen reizen naar het buitenland bijvoorbeeld bij dringende familiale redenen.

De POD MI preciseert op hun FAQ-lijst dat ze de testen enkel terugbetalen als ze afgenomen worden moeten in een erkend laboratorium. Meer info op de pagina FAQ - Exit strategie


De zelftests

Deze testen worden bij de apotheker verkocht en kosten +/- 8€.

Ziekteverzekering (ziekenfonds of HZIV) :
Geen tenlasteming van de ziekteverzekering, enkel voor de mensen met het OMNIO statuut (recht op verhoogde tegemoetkoming). Zij moeten aan de apotheker maar 1 euro betalen.
Medische zorgen OCMW :
De zelftests kunnen ook ten laste worden genomen door het OCMW in het kader van een aanvraag om medische hulp aangezien ze een nomenclatuurnummer hebben.
Fedasil  :
Fedasil kan de zelftests ten laste nemen in specifieke situaties :

 • hoogrisico contact
 • test PCR die gepland werd of in afwachting van het resultaat
 • als er geen PCR resultaat is op dag 4
 • bij het verlaten van de quarantaine

19 janvier 2022


Documents & formulaires
Publications
Législation et jurisprudence