DVZ : cijfers over ontvankelijkheidsfase in de procedure medische regularisatie (9ter)

De dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) publiceert sinds 2010 maandelijkse statistieken over humanitair en medisch verblijf. Sinds 2023 heeft DVZ extra cijfers toegevoegd over de verschillende redenen die tot een onontvankelijke 9ter aanvraag hebben geleid.


De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) publiceert sinds 2010 maandelijkse statistieken over humanitair en medisch verblijf. Sinds 2023 heeft DVZ extra cijfers toegevoegd over de redenen die tot een onontvankelijke 9ter aanvraag hebben geleid.

De voornaamste reden tot onontvankelijkheid is dat het standaard medisch attest niet conform is. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer het attest ouder dan drie maanden is, niet correct ingevuld is (zoals het ontbreken van info over de ziekte, graad van ernst en noodzakelijk geachte behandeling), niet ondertekend is door een arts, de naam van de betrokkene niet wordt vermeld (mailverkeer Dienst Medisch Verblijf DVZ - 22.06.2023). Daarnaast ontbrak het standaard medisch attest bij 16 aanvragen die in 2023 werden behandeld (zie Humanitair of medisch verblijf 2023 april p.7 ).

Cijfers onontvankelijkheid 9ter april 2023

(!) We brengen graag nog even de richtlijnen voor het standaard medische attest onder de aandacht.

Het standaard medisch getuigschrift is beschikbaar in PDF vorm of in WORD formaat. Dit attest moet ondertekend worden door een arts en mag niet ouder zijn dan 3 maanden op het moment van het indienen van de aanvraag.

Andere medische attesten kunnen zeker ook worden toegevoegd aan de aanvraag, maar dit ter aanvulling van het standaard medisch getuigschrift. Meer info over de procedure medische regularisatie is te vinden op onze website.

15 juin 2023


Publications
Législation et jurisprudence