Fedasil - Het aanvraag formulier requisitorium voor personen met een code ’no show’ -> versie in Word

Op onze pagina over Fedasil vindt u onderaan een versie van het formulier om een requisitorium (betalingsverbintenis) aan te vragen voor verzoekers internationale bescherming met een code 207 no show in Word formaat.

Het voordeel van deze Word versie is dat het digitaal kan worden ingevuld. Het is dus niet meer nodig om het formulier te printen en de ingevulde versie daarna te scannen vooraleer het per mail verstuurd kan worden. Het formulier in Word versie werd door Fedasil goedgekeurd.

Ter herinnering, verzoekers internationale bescherming met een code 207 ’no show’ zijn personen die niet in een opvangcentrum verblijven. Dit kan zijn omdat ze geen recht hebben om in een opvangcentrum te verblijven of omdat ze het niet wensen. Ongeacht de reden voor de code 207 ’no show’ zal de persoon steeds recht hebben op medische begeleiding door Fedasil.

Indien een persoon nood heeft aan medische zorgen, dan moet zij of hij voorafgaand aan de zorgen goedkeuring vragen aan de dienst Procesbeheer van Fedasil. Hij of zij vult dan het formulier voor de aanvraag van een requisitorium in en verstuurt het via e-mail naar medic@fedasil.be

Klik hier om het formulier in word versie te downloaden.

Goed om te weten :
  • Het requisitorium dient te worden aangevraagd voorafgaand aan de zorgen en dit ten vroegste 7 dagen voor de zorgen.
  • Wanneer het onmogelijk is om op voorhand een requisitorium aan te vragen wegens spoedeisend karakter van de zorgen, dan kan de factuur voor medische zorgen toch nog achteraf naar Fedasil worden gestuurd samen met een attest voor spoedeisende zorgen. Fedasil heeft geen type formulieren hiervoor voorzien, maar Medimmigrant heeft een sjabloon ontworpen voor artsen die het spoedeisend karakter van de zorgen wensen te attesteren : attest spoedeisende zorgen.

8 juin 2021


Documents & formulaires
Publications
Législation et jurisprudence