Fedasil – Wijziging van de procedure toegang tot zorg

Fedasil werkt momenteel aan een project om de administratieve en financiële aspecten van medische zorg voor verzoekers internationale bescherming te vereenvoudigen. Dit artikel vat de belangrijkste punten samen.


Momenteel werkt Fedasil aan de uitwerking van het project HZIV4Fedasil, een hervorming voor de toegang tot gezondheidszorg voor verzoekers internationale bescherming (VIB). Zoals de naam doet vermoeden, is het project het resultaat van een samenwerking tussen Fedasil en de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV). De aangekondigde startdatum van het project is 1 oktober 2024 (ten vroegste). Volgens de huidige planning zullen vanaf juli twee ziekenhuizen (AZ JanPalfijn en CHU Marie-Curie) starten met een deelname aan een testfase. Op 1 oktober zullen alle apotheken en het Sint-Pietersziekenhuis Brussel zich bij het project aansluiten. Daarna zullen geleidelijk de andere ziekenhuizen het nieuwe digitale systeem integreren in hun werking. Ze hebben hiervoor de tijd tot 1 januari 2025.

Hieronder in een notendop de essentie van het project zoals Fedasil het presenteerde tijdens een informatiesessie in maart 2024:

Doelpubliek

De VIB’s waarop het project zal betrekking hebben, zijn:

 • de VIB ten laste van Fedasil (die al dan niet verblijven in een opvangstructuur) op voorwaarde dat ze niet ingeschreven zijn bij de ziekteverzekering;
  (!) Merk op dat het project niet van toepassing is op de VIB met een ziekteverzekering noch de VIB ten laste van het OCMW.
 • de ziekenhuizen en apotheken
  (!) Voor de zorgverstrekkingen buiten het ziekenhuis blijft het oude systeem van kracht (meer informatie op onze website).

Procedure

In de toekomst zullen de VIB waarop dit project betrekking heeft, voorafgaand geen requisitoir meer moeten aanvragen aan het centrum waar ze verblijven of aan de dienst Procesbeheer voor een zorgverstrekking in een ziekenhuis of om medicatie af te halen bij een apotheek. De ziekenhuizen en de apothekers zullen de hoedanigheid van de patiënt kunnen controleren aan de hand van een database die dagelijks door Fedasil wordt bijgewerkt met het wachtregisternummer van de VIB als toegangssleutel. Als de VIB in deze database geregistreerd staat dan kan de behandeling digitaal worden gefactureerd aan de HZIV die de betaling op korte termijn zal uitvoeren.

Welke medische zorgen

Wat de inhoud van de medische zorgen betreft, werd de Opvangwet niet gewijzigd; de VIB blijft dus op dezelfde zorgen recht hebben als voordien. D.w.z. de noodzakelijke zorgen volgens de nomenclatuur met uitzondering van de zorgen vermeld in het Koninklijk Besluit van 9 april 2007.
De toegang tot de meeste zorgen wordt door dit nieuwe systeem echter geautomatiseerd. Fedasil zal voorafgaand aan de zorgverstrekking geen controle meer uitvoeren (behalve voor de zorgen waarvoor er voorafgaandelijk advies nodig is van een adviserend geneesheer) maar zich baseren op de wetgeving door de toegang tot de zorgverstrekking te definiëren volgens kleurcodes:

 • groen = automatische toestemming van Fedasil
  => voor zorgverstrekkingen die zijn opgenomen in de RIZIV-nomenclatuur en op de ’+’-lijst van het K.B. van 9 april 2007;
 • oranje = er moet voorafgaand aan de zorgen toestemming zijn van de Fedasil-arts;
  => voor zorgverstrekkingen die het advies van een raadgevend arts vereisen;
 • rood = geen toestemming van Fedasil
  => voor zorgverstrekkingen die zijn opgenomen op de ’-’ lijst van het K.B. van 9 april 2007.

Wetgeving

Een wetsontwerp met betrekking tot de invoering van dit project werd aangenomen in de Kamer op 8 mei 2024 (nog niet gepubliceerd in het Belgische Staatsblad). De Ministerraad keurde een voorontwerp van Koninklijk Besluit goed betreffende dit project; dit voorontwerp wacht op advies van de Raad van State.

25 juni 2024


Documenten & formulieren
Publicaties
Wetgeving en rechtspraak