Gedwongen terugkeer en medische testen onder dwang

Het wetsontwerp 3599 wil een nieuw artikel (art. 74/23) invoeren in de vreemdelingenwet van 1980 dat het mogelijk zou maken om verplichte medische onderzoeken te laten plaatsvinden in het kader van de uitvoering van een gedwongen terugkeermaatregel. Wanneer de betrokkene het onderzoek zou weigeren, dan voorziet het voorgesteld wetsartikel in de mogelijkheid om medische onderzoeken onder dwang uit te voeren. In het wetsontwerp staat dat de volgende dwangmiddelen toegelaten zijn om het medisch onderzoek mogelijk te maken: fysieke aansporing, houdgreep en de hand- en of voetboeien.

Medimmigrant schreef hierover een nota met onze bezorgdheden. Daarnaast heeft Medimmigrant in samenwerking met Artsen Zonder Grenzen en Dokters van de Wereld een advies gevraagd aan de Orde der artsen over de impact van het wetsontwerp in het kader van wet patiëntenrechten en de deontologische artsencode. De orde der artsen publiceerde op 20 januari 2024 een kritisch advies over de kwestie. Na de bespreking tijdens de plenaire zitting in het parlement van 21 februari 2024 werden de amendementen op het wetsontwerp ter advies naar de Raad van State gestuurd.

11 maart 2024


Documenten & formulieren
Publicaties
Wetgeving en rechtspraak