Lijst van medicatie D : een goede praktijk naar harmonisatie van de medische hulp

Sinds februari 2018 staat op de website van de VSGB de geactualiseerde ‘Medicatie D lijst’. Deze lijst bevat ‘comfort’ medicatie die niet terugbetaald wordt door de overheid (het RIZIV of de POD MI) en waarvoor het OCMW vanuit de eigen middelen tussenkomt. Dit project, ondersteund door de GGC, is een samenwerking tussen de Vereniging stad en gemeenten van Brussel, de Federatie van de Brusselse Huisartsen Verenigingen en de ApothekersVereniging van Brussel.

Helaas merken we dat er nog steeds een specifieke paragraaf vermeld wordt voor patiënten die medische zorgen krijgen in het kader van de Dringende Medische Hulp (DMH) voor mensen zonder wettig verblijf. In principe is de lijst ook voor hen van toepassing maar de OCMW’s kunnen er voor die patiënten van afwijken. Sommige OCMW’s betalen dus geen medicatie voor mensen zonder wettig verblijf van die lijst of hanteren een beperkte lijst. Volgens ons betreft dit wel een minderheid van de OCMW’s.

27 février 2019


Documents & formulaires
Publications
Législation et jurisprudence