Medische begeleiding voor verzoekers internationale bescherming zonder opvangplaats

Naar aanleiding van de instructie van Staatssecretaris Nicole De Moor over de beperking van de opvang voor alleenstaande mannen geven we hieronder kort weer wat de huidige stand van zaken is met betrekking tot de medische begeleiding van deze personen. Het artikel geeft meer informatie over hoe en waar deze personen medische verzorging kunnen krijgen.


Alleenstaande mannen die een verzoek internationale bescherming hebben ingediend en geen opvang toegekend krijgen, krijgen van Fedasil een code 207 no show met aanvulling ‘technisch’ toegewezen en op een wachtlijst geplaatst voor opvang. De aanvulling ‘technisch’ is enkel zichtbaar in het wachtregister voor personeelsleden van Fedasil. Bij een vrijgekomen opvangplaats engageert Fedasil zich om bij voorrang de meest kwetsbare alleenstaande mannen op te vangen. Daarna baseert Fedasil zich op de volgorde van de wachtlijst om personen uit te nodigen voor een opvangplaats.

Hoe en waar kunnen deze personen medische verzorging krijgen ?

  • Cel Medische Kosten en de standaard procedure voor medische zorgen

Personen met een code 207 no show ’technisch’ kunnen elke (geconventioneerde) arts raadplegen voor medische zorgen. In het algemeen is het raadzaam om eerst een huisarts te raadplegen. Er zijn verschillende artsen in Brussel bereid om deze patiënten te behandelen.

Van zodra er een afspraak is gemaakt, moet de betrokkene contact opnemen met de Cel Medische Kosten om een requisitoire (’betalingsverbintenis’) te verkrijgen voor de betaling van de behandeling. Dit is dezelfde procedure als voor de verzoekers internationale bescherming met een code 207 no show. Meer info over de procedure om een requisitoire aan te vragen bij de Cel Medische Kosten vindt u verder op onze website.

Ter herinnering : Het requisitoire moet in principe worden aangevraagd voor de medische zorgen via de online aanvraag procedure van de Cel Medische Kosten.

(!) In de aanvraagprocedure moet het rijksregisternummer verplicht worden ingevuld. Dit nummer bevindt zich links bovenaan op de bijlage 26 die de persoon ontvangt bij het indienen van het verzoek internationale bescherming. Personen zonder deze bijlage 26 kunnen geen requisitoire aanvragen bij Fedasil. Bij problemen of vragen kan u ons steeds contacteren.

  • Refugee Medical Point in Brussel voor dringende medische zorgen

Het Refugee Medical Point (RMP) is een medisch centrum van het Rode Kruis dat dringende medische zorgen aanbiedt aan verzoekers internationale bescherming die na het indienen van hun aanvraag geen opvangplaats kregen. Niemand wordt echter geweigerd en het medisch centrum ontvangt daarom ook andere kwetsbare mensen, ongeacht hun administratieve status.

Het personeel bestaat uit artsen, verpleegkundigen, psychologen, gezondheidsbevorderaars en interculturele bemiddelaars.

Adres : Boulevard Pachéco 42 (naast de kantoren van de Dienst Vreemdelingenzaken)

Openingstijden : dagelijks van 9.30 tot 16.30 uur

Aarzel niet om ons te contacteren bij vragen of opmerkingen.

2 octobre 2023


Documents & formulaires
Publications
Législation et jurisprudence