Nieuw vademecum van Fedasil over medische zorgen

In het voorjaar van 2023 heeft Fedasil het medisch vademecum dat dateerde van 2016 geactualiseerd en aanzienlijk uitgebreid.


In het voorjaar van 2023 heeft Fedasil het medisch vademecum dat dateerde van 2016 geactualiseerd en aanzienlijk uitgebreid.

Het nieuwe vademecum bevat richtlijnen en instructies om de opvangwet toe te passen met betrekking tot medische begeleiding. Het werd geschreven voor zorgverstrekkers die in contact komen met de verzoekers internationale bescherming, maar het kan ook nuttig zijn voor anderen die verzoekers internationale bescherming willen adviseren over hun toegang tot de gezondheidszorg. Het document geeft informatie over vaak gestelde vragen zoals de vergoeding van tandheelkundige zorg, monturen en lenzen, anticonceptie, enz.

Fedasil heeft het vademecum enkel verspreid in het opvangnetwerk en niet gepubliceerd op hun website. Toch is er veel belangstelling voor dit document en zou het nuttig kunnen zijn voor een grotere groep belanghebbenden. Veel verzoekers internationale bescherming worden behandeld door artsen die niet in contact staan met opvangcentra en het aantal verzoekers internationale bescherming ’no-show’ die niet in opvangcentra verblijven neemt steeds toe.

Daarom wil Medimmigrant het nieuwe vademecum op deze website plaatsen. Het kan gedownload worden via de pagina ’ Fedasil ’.

Merk op dat :

  • De versie op onze website bevat een addendum over hepatitis C (addendum nr.6) dat in september 2023 ingetrokken werd door Fedasil. U moet dus geen rekening houden met dit addendum (zie verdere info hieronder).
  • Fedasil belooft om dit vademecum regelmatig te actualiseren. Aarzel niet om ons te contacteren als u bemerkingen hebt dan kunnen we deze verzamelen en doorgeven aan Fedasil.

Specifieke situatie betreft de toegang tot de behandeling van hepatitis C

Tot voor kort nam Fedasil, in tegenstelling tot het RIZIV, de kosten voor de behandeling van hepatitis C voor verzoekers internationale bescherming enkel ten laste bij schade van de lever door het virus.

Iets meer dan een jaar geleden pleitte Medimmigrant (met andere medische organisaties) ervoor dat Fedasil zich zou baseren op het beleid van het RIZIV in deze specifieke situatie, maar we kregen geen gehoor. Het standpunt van Fedasil werd opgenomen in het addendum nr.6 van het vademecum medische zorgen dat verspreid werd in het voorjaar van 2023.

Samen met het Réseau Hépatite C Bruxelles en Dokters van de Wereld diende Medimmigrant een beroep in bij de Raad van State tegen deze discriminatie van Fedasil voor verzoekers internationale bescherming met hepatitis C. Als gevolg van dit beroep besliste Fedasil het addendum nr.6 in te trekken.

Dit betekent dat Fedasil de behandeling toch ten laste neemt ook al is er (nog) geen sprake van leverschade. Dat is een overwinning voor de patiënten die aan deze aandoening lijden en voor de algemene volksgezondheid.

>>> Download hier het medisch vademecum (versie april 2023)
>>> Addendum (! Addendum nr.6 werd in september 2023 ingetrokken. Gelieve geen rekening ermee te houden)

17 octobre 2023


Documents & formulaires
Publications
Législation et jurisprudence