Ziekteverzekering voor NBMV: nieuwe omzendbrief

Het RIZIV heeft zijn omzendbrief over de inschrijving van NBMV (niet-begeleide minderjarige vreemdelingen) bij de ziekteverzekering geactualiseerd.

De wijziging heeft als doel de inschrijving van van NBMV bij de ziekteverzekering mogelijk te maken in de hoedanigheid van NBMV ook als de NBMV nog geen voogd toegewezen kreeg. Dankzij de introductie van een nieuwe bewijsstuk (bijlage 8) is het dus niet langer nodig om te wachten op de aanstelling van een voogd om het recht op ziekteverzekering te openen. De bijlage 8 die verklaart dat de NBMV onder hoede staat van de voogdijdienst, is voldoende om de ziekteverzekering te openen.

Concrete wijziging in de omzendbrief: Er werd een paragraaf toegevoegd aan hoofdstuk ’B’ :

" Aan de voorwaarden voor opening van de voogdij is voldaan zodra de aanvraag tot benoeming van een voogd is ingediend. Een persoon wordt dus als een NBMV beschouwd wanneer de Dienst Voogdij van de FOD Justitie verklaart dat de procedure voor de aanstelling van een voogd aan de gang is. Het attest in bijlage 8 bij deze omzendbrief wordt daarom beschouwd als gelijkwaardig aan het definitieve benoemingsbesluit (bijlage 3)."

> De nieuwe omzendbrief (en zijn bijlagen) kunnen gedownload worden op onze pagina ’ziekteverzekering’ op onze website.

17 mei 2024


Documenten & formulieren
Publicaties
Wetgeving en rechtspraak