Sociale bijstand


Tijdens de procedure medische regularisatie art.9ter
Tijdens de procedure medische regularisatie art.9ter

Sociale rechten tijdens art.9ter procedure (medische regularisatie) : medische zorgen, maatschappelijke dienstverlening OCMW, recht op een ziekteverzekering

Lire plus

In geval van medisch onmogelijke terugkeer
In geval van medisch onmogelijke terugkeer

Behoeftige personen die zich in de medische onmogelijkheid bevinden om terug te keren naar hun land van herkomst, kunnen maatschappelijke dienstverlening vragen aan het OCMW van de gemeente waar ze gewoonlijke verblijven. Deze hulp voor medische overmacht wordt bijna altijd geweigerd door het OCMW, maar de persoon kan een beroep indienen bij de arbeidsrechtbank.

Lire plus

Tijdens de beroepsprocedure art.9ter
Tijdens de beroepsprocedure art.9ter

Abdida rechtspraak_Medische regularisatie_Artikel 9ter.
Personen die een beroep hebben ingediend tegen een negatieve artikel 9ter beslissing, kunnen maatschappelijke dienstverlening vragen aan het OCMW van de gemeente waar ze gewoonlijke verblijven als ze behoeftig zijn. Deze hulp wordt bijna altijd geweigerd door het OCMW, maar de persoon kan een beroep indienen bij de arbeidsrechtbank.

Lire plus