Gezondheidszorg per betalingsregeling


Ziekteverzekering in België
Ziekteverzekering in België

De ziekteverzekering in België wordt beheerd door het RIZIV en de verzekeringsinstellingen (ziekenfondsen, de HZIV en het ziekenfonds van de NMBS). Officieel wordt deze verzekering de “Verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen” genoemd.

Lees meer

Fedasil
Fedasil

Het Federaal Agentschap voor de Opvang van verzoekers om internationale bescherming (Fedasil) is een overheidsorgaan dat als missie heeft om de medische en psychologische begeleiding van verzoekers internationale bescherming en begunstigden van de opvang te organiseren.

Lees meer

Privé-verzekeringen
Privé-verzekeringen

Privé-verzekeringen kunnen soms tussenkomen voor de betaling van de medische zorgen. Soms komen ze tussen voor het volledig bedrag, soms enkel voor een deel. ...

Lees meer

De garant
De garant

Deze tekst gaat over de verbintenis tot tenlasteneming in het kader van een kort verblijf.
Elke onderdaan van een derde land die België wil binnenkomen voor een ...

Lees meer