OCMW


Dringende Medische Hulp
Dringende Medische Hulp

De Dringende Medische Hulp (DMH) is een vorm van maatschappelijke dienstverlening toegekend door de OCMW’s. Het heeft als doel de toegang tot medische zorgen voor mensen zonder wettig verblijf te waarborgen.

Lire plus

Medische steun van het OCMW (algemeen)
Medische steun van het OCMW (algemeen)

Elke persoon die hulp nodig heeft om een menswaardig leven te leiden kan zich in principe richten tot het OCMW van zijn gewoonlijke verblijfplaats.

De OCMW’s kunnen maatschappelijke dienstverlening toekennen aan personen die niet over de nodige financiële middelen beschikken om zelf hun medische zorgen te betalen.

Lire plus

Mediprima
Mediprima

Wat is Mediprima ? Sinds 21 oktober 2019 gebruiken verschillende huisartsen het digitale systeem Mediprima.

Lire plus