Privé-verzekeringen

Privé-verzekeringen kunnen soms tussenkomen voor de betaling van de medische zorgen. Soms komen ze tussen voor het volledig bedrag, soms enkel voor een deel.


Deze pagina geeft enkele voorbeelden van enkele verzekeringen en hun specificiteit maar hun lijst is niet volledig.


De reisverzekeringen

  • Derdelanders die onderworpen zijn aan de visumplicht moeten in principe een reisverzekering hebben om hun visum te bekomen.
  • Unieburgers of de derdelanders die niet onderworpen zijn aan de visumplicht kunnen een reisverzekering hebben maar dit is niet verplicht.

Deze verzekeringen komen meestal tussen in geval van een plotse ziekte, ongeval of repatriëring. Vaak zijn geplande zorgen of zorgen voor een reeds bestaande ziekte uitgesloten in het contract.

Gezondheidsverzekering of privé ziektekostenverzekering

Voor de personen die al aangesloten zijn bij de Belgische publieke ziekteverzekering
De privé-verzekeringen voor medische zorgen die deze mensen kunnen onderschrijven in België zijn complementair aan de verplichte publieke ziekteverzekering (die uitgevoerd worden door de ziekenfondsen en de HZIV). Deze verzekeringen kunnen afgesloten worden bij de ziekenfondsen (bv. hospitalisatieverzekering) (enkel voor mensen die aangesloten zijn bij een ziekenfonds) of bij bepaalde privé-bedrijven. Ze komen enkel tussen voor bepaalde kosten (bv. remgeld, ereloonsupplementen...) die niet ten laste genomen worden door de verplichte ziekteverzekering.


Voor de personen die niet aangesloten zijn bij de Belgische publieke ziekteverzekering
Een privé-ziekteverzekering biedt een oplossing voor het gebrek aan ’publieke’ ziekteverzekering. Dit type verzekering komt niet zo vaak voor in België gezien het grote aantal mensen die gedekt worden door de verplichte ziekteverzekering. De maatschappijen die dit type verzekering aanbieden, stellen in het algemeen contracten voor met een duurtijd van minimum één jaar. Ze zijn redelijk duur en dus weinig toegankelijk voor mensen met een laag of gemiddeld inkomen.

Arbeidsongevallenverzekering

De werkgevers in België hebben de verplichting om een verzekering af te sluiten voor hun personeelsleden. Deze verzekering dekt alle werknemers wat ook hun verblijfsstatuut is.

In geval van arbeidsongeval kan deze verzekering de volledige medische kosten ten laste nemen. Bovendien kan de persoon die slachtoffer werd van een arbeidsongeval in bepaalde gevallen ook genieten van een vergoeding voor arbeidsongeschiktheid.

Voor informatie over de arbeidsrechten van werknemers met een precair of zonder verblijfsrecht in België, kan u de vzw FAIRWORK Belgium contacteren > http://fairworkbelgium.be

Andere

Ook andere verzekeringen kunnen in bepaalde situaties tussenkomen voor het totaal van de medische zorgen of enkel voor het deel dat niet ten laste genomen wordt door de verplichte ziekteverzekering.
We denken bijvoorbeeld aan de volgende verzekeringen : burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering, verzekeringen onderschreven door een school voor zijn leerlingen, verzekering van een openbare vervoersmaatschappij,…

10 mai 2019


Documents & formulaires
Publications
Législation et jurisprudence

Ombudsman van de verzekeringen

Onderzoekt de geschillen die u als consument heeft met een verzekeringsonderneming of een tussenpersoon in verzekeringen i.v.m. de toepassing van een contract. De Ombudsman probeert via bemiddeling tot een overeenkomst te komen.
> www.ombudsman.as