Buiten Europa

Als de persoon (nog) een ziekteverzekering heeft in zijn/haar land van herkomst of in het laatste land van verblijf, kan deze ziekteverzekering soms tussenkomen voor medische zorgen in België.


België sloot met bepaalde landen/provincies specifieke akkoorden af over tussenkomst bij geneeskundige verstrekkingen :

 • Albanië
 • Algerije
 • Australië
 • Bosnië-Herzegovina
 • Noord-Macedonië
 • Marokko
 • Montenegro
 • Quebec
 • Servië
 • Tunesië
 • Turkije

> Raadpleeg de website ’socialsecurity.be’ om de verschillende overeenkomsten te bekijken.

In deze akkoorden wordt bepaald op welke medische zorgen personen met een tijdelijke verblijfsvergunning in België recht hebben. Wanneer het akkoord van toepassing is, worden de medische kosten vergoed volgens de tarieven en regels van het land waar de zorgen verstrekt werden (alsof de persoon ter plaatse verzekerd zou zijn) maar de kosten worden vergoed door het land waar de persoon een verzekering heeft afgesloten (met uitzondering van Australië en Quebec waar de kosten ten laste blijven van het land waar de zorgen verstrekt werden).

Opgelet :

 • Deze akkoorden zijn nooit van toepassing wanneer het gaat om vooraf geplande medische zorgen. Deze kosten blijven ten laste van de persoon.
 • Enkel kosten die gedekt worden door het RIZIV, komen in aanmerking.

Procedure wanneer de persoon in België woont :

De persoon moet zich inschrijven bij een verzekeringsinstelling in België (een ziekenfonds of de HZIV) op basis van het door de bilaterale overeenkomst voorziene document (bv. doc 106, 121…).

Procedure wanneer de persoon voor een tijdelijk verblijf in België is (bv. een toerist, een gedetacheerde werknemer, een student, ....) :

Elke overeenkomst is uniek en de verblijfsituaties en de personen die onder de overeenkomst vallen, verschillen van overeenkomst tot overeenkomst. Indien de persoon onder een dergelijke overeenkomst valt, moet hij een document voorleggen waaruit blijkt dat hij recht heeft op bepaalde uitkeringen. (bv. formulier 111, 128, Medicare-card…). De maximale duur van de tussenkomst, de voorwaarden en de reikwijdte van de tussenkomst verschillen echter van land tot land.
In het algemeen is tussenkomst mogelijk wanneer de toestand van de persoon onmiddellijke gezondheidszorg vereist. Voor bepaalde zorg ("prothesen, grote hulpmiddelen en andere verstrekkingen van groot belang") is altijd voorafgaande toestemming vereist.
Voor meer informatie dient de persoon zich te wenden tot zijn verzekeraar in het land van herkomst of in België tot de HZIV of een ziekenfonds.

17 février 2023


Documents & formulaires
Publications
Législation et jurisprudence
Europa (EU + Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Zwitserland + Verenigd Koninkrijk)

Europa (EU + Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Zwitserland + Verenigd Koninkrijk)

17 février 2023

Als de persoon (nog) een ziekteverzekering heeft in zijn herkomstland (of in het land waar hij/zij laatst verbleven heeft) kan deze...
En savoir plus