Ziekteverzekering in het land van herkomst

Als de persoon (nog) een ziekteverzekering heeft in zijn/haar land van herkomst of in het laatste land van verblijf, kan deze ziekteverzekering soms tussenkomen voor medische zorgen in België.


(!) Brexit up-date : Dankzij het terugtrekkingsakkoord en de handels- en samenwerkingsovereenkomst kunnen de verzekerden in het Verenigd Koninkrijk genieten van een regelgevend kader dat vergelijkbaar is met de Europese regelgeving.
Raadpleeg voor meer informatie de pagina ‘Brexit’ op de website van het RZIV.

Europa (Lidstaten van de EU + Noorwegen, Ijsland, Lichtenstein + Zwitserland + Verenigd Koninkrijk)


Medische zorgen die niet gepland zijn

Een persoon die een geldige ziekteverzekering heeft ...
in een lidstaat van de Europese Unie,
in Noorwegen, Ijsland, Lichtenstein,
in Zwitserland,
of in het Verenigd Koninkrijk,

... kan de noodzakelijke medische zorgen terugbetaald krijgen tijdens een tijdelijk verblijf in België.

Om dit recht te laten gelden, moet de persoon een Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK) vragen aan zijn/haar ziekteverzekeringsinstelling. Door middel van deze kaart zullen de medische zorgen die in België werden verstrekt, terugbetaald worden volgens dezelfde terugbetalingsvoorwaarden zoals voor mensen die in België verzekerd zijn.

! Als de persoon zijn/haar Europese ziekteverzekeringskaart vergeten of verloren is, dan kan in principe zijn/haar ziekteverzekeringsinstelling een vervangingsattest opsturen.

Geplande zorgen (= als de zorgen het motief zijn van de reis)

Geplande zorgen met ziekenhuisopname : de persoon moet vóór de zorgen een akkoord vragen aan zijn/haar ziekteverzekeringsinstelling (= formulier S2). De terugbetaling zal gebeuren volgens het meest voordelige tarief (ofwel het tarief van de lidstaat die de medische zorgen verstrekte ofwel het tarief van het land waar de persoon verzekerd is).

Geplande zorgen zonder ziekenhuisopname : de persoon kán ook een akkoord vragen vóór de zorgen en zodus genieten van het meest voordelige tarief van terugbetaling (zie boven). Zonder dit voorakkoord zal de terugbetaling eveneens gebeuren maar volgens het tarief van de lidstaat waar de persoon verzekerd is.

Andere landen

België heeft met bepaalde landen/provincies specifieke akkoorden over de geneeskundige verstrekkingen afgesloten :

 • Albanië
 • Algerije
 • Australië
 • Bosnië-Herzegovina
 • Noord-Macedonië
 • Marokko
 • Montenegro
 • Quebec
 • Servië
 • Tunesië
 • Turkije

Deze akkoorden regelen de zorgen die de persoon eventueel kan krijgen tijdens een tijdelijk verblijf in België.

> Raadpleeg de website ’socialsecurity.be’ om de verschillende overeenkomsten te downloaden en te lezen.

Als de persoon valt onder dergelijk akkoord, moet hij/zij een attest van de bevoegde ziekteverzekeringsinstelling in zijn/haar land voorleggen waaruit blijkt dat hij/zij recht heeft op bepaalde medische prestaties. De duur, de voorwaarden en toegang tot deze tussenkomst, variëren van land tot land. Voor meer informatie, moet de persoon zijn ziekteverzekeringsinstelling contacteren of eventueel een ziekenfonds of de HZIV in België.

11 mars 2021


Documents & formulaires
Législation et jurisprudence
Richtlijn 2011/24/EU
toepassing van de rechten van patiënten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg
Verordening EG 883/2004
betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels
Sites web
Solvit
Oplossingen voor problemen omtrent uw EU-rechten
Europese Commissie
> Coördinatie van de sociale zekerheid in de EU

Hoe ziet de Europese ziekteverzekeringskaart er uit?

Voorbeeld uit Roemenië CEAM Roumanie verso
Om te kijken hoe de EZVK in verschillende landen eruit ziet, kan je de website consulteren van de Europese commissie, rubriek Europese ziekteverzekeringskaart.