Specifieke situaties


Coronavirus
Coronavirus

U vindt onder ’Info Corona’ bovenaan de website informatie over het coronavirus, de gevolgen van de epidemie voor verschillende verblijfsprocedures en de medische zorg voor mensen in een precaire verblijfssituatie. Deze pagina zal regelmatige worden aangepast aan de actualiteit.
Laatste updates op deze pagina :

  • (25 maart) Aangepaste werking Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV)
  • (25 maart) Toepassing samenscholingsverbod in opvangcentra (FEDASIL)
  • (24 maart) Richtlijnen van de POD Maatschappelijke Integratie
  • (24 maart) Voedselhulp : hulpaanbod en verzoek om giften
  • (24 maart) Brussels helps : Brussels ontmoetingsplatform voor hulp (boodschappen doen, naar de apotheker gaan, ...)
  • (23 maart) Informatie van de Dienst Vreemdelingenzaken over de verlenging van verblijf wegens overmacht en de procedure voor de visum aanvragen.
  • (23 maart) Meertalige brochures met de nieuwe maatregelen van 18 maart 2020
  • (19 maart) Verschillende publicaties vertaald in verscheidene talen om te verspreiden.
  • (19maart) Instructies met betrekking tot toegang tot medische consultaties bij het medische centrum Athena.
  • ...

Aarzel niet om ons te contacteren indien u vragen heeft.

Lire plus

Zwangere vrouw in precaire verblijfssituatie
Zwangere vrouw in precaire verblijfssituatie

Zwangere vrouwen zonder wettig verblijf of in een precaire verblijfssituatie hebben vaak nood aan informatie over gezondheidszorg in België. Ze zijn eveneens bezorgd over hun verblijfsrecht en hiervan afgeleide rechten.

Lire plus

Transplantaties
Transplantaties

De toegang tot de transplantatie van een orgaan dat bij een overleden persoon wordt weggenomen wordt in België aan specifieke criteria onderworpen. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet er bovenop medische criteria waarover de arts oordeelt, ook aan andere criteria voldaan worden.

Lire plus

Diabetes
Diabetes

Diabetes is een chronische aandoening die levenslange aandacht vraagt. Afhankelijk van het type diabetes heeft de patiënt andere opvolging nodig. Tussenkomsten in de kosten van de behandelingen zijn mogelijk.

Lire plus

Overlijden
Overlijden

Onder constructie

Lire plus

Gezondheidszorgen van Unieburgers
Gezondheidszorgen van Unieburgers

Onder constructie.

Lire plus

Tuberculose
Tuberculose

Onder constructie.

Lire plus