Verblijf of terugkeer bij ziekte


Visum om medische redenen
Visum om medische redenen

Personen die lijden aan een ziekte waarvoor in hun land van herkomst geen behandeling beschikbaar is, kunnen een visum om medische redenen vragen voor een land waar ze deze zorgen wensen te verkrijgen.

Lire plus

Verlenging van verblijf
Verlenging van verblijf

Als een ziekte of een tijdelijk problematische gezondheidstoestand iemand verhindert om te reizen, kan deze persoon een aanvraag indienen om zijn of haar verblijf ...

Lire plus

Machtiging tot verblijf om medische redenen (art.9ter)
Machtiging tot verblijf om medische redenen (art.9ter)

Medische regularisatie : de machtiging tot verblijf om medische redenen van vreemdelingen die al op het Belgisch grondgebied verblijven wordt gereguleerd volgens artikel 9ter van de wet van 15 december 1980.

Lire plus

Vrijwillige terugkeer
Vrijwillige terugkeer

Tijdens een gesprek met iemand stellen we vaak de vraag naar de verblijfsperspectieven in België of het thuisland.

Lire plus