Vrijwillige terugkeer

De vraag naar toekomstperspectieven in België of in het land van herkomst wordt regelmatig gesteld. Soms kan een terugkeer naar huis een optie zijn. In sommige situaties is (medische) hulp bij vrijwillige terugkeer mogelijk.


Wat is hulp bij vrijwillige terugkeer

In België spreken we over vrijwillige terugkeer vanaf het moment dat de persoon een partner van de overheid heeft gecontacteerd om zijn vertrek uit België te organiseren. Het belangrijkste element in het begrip ’vrijwillige terugkeer’ is de ’vrijwillige’ kant van het proces. De persoon die terugkeert, is namelijk de enige die geheel vrijwillig en tot de dag van vertrek, kan beslissen terug te keren. Het kan nooit worden opgelegd door de overheid of een organisatie die tussenkomt in het terugkeerproces.

Wie kan genieten van hulp bij vrijwillige terugkeer en wat houdt het in

Iedereen die geen verblijfsvergunning heeft in België, kan genieten van hulp bij vrijwillige terugkeer (uitgezonderd de mensen in gesloten centra waarvoor de DVZ individueel een beslissing neemt).
De hulp bij vrijwillige terugkeer houdt minimum de organisatie en de tenlasteneming van het vliegticket in. Daarboven kunnen ook financiële premies en een re-integratiebudget toegekend worden. Hiervoor variëren de voorwaarden en de bedragen afhankelijk van de specifieke situatie van de persoon.
Bijzondere aandacht krijgen mensen in kwetsbare situaties (zoals zwangere vrouwen, oudere personen, mensen met een medische problematiek). Zij kunnen onder bepaalde voorwaarden extra financiële hulp krijgen. De terugkeerbegeleiders (zie verder) zullen bij Fedasil moeten motiveren waarom de persoon aanvullende hulp nodig heeft.

Voor meer informatie over wie welke hulp kan krijgen, raadpleeg de Overzichtstabel van Fedasil (2015).

Goed om weten ! IOM garandeert dat mensen vrijwillig kunnen terugkeren naar het land van herkomst zonder dat dit een invloed heeft op het bekomen van een eventueel toekomstig visum. Voor de personen die genoten hebben van hulp bij vrijwillige terugkeer is de enige regel dat ze binnen de 5 jaar niet opnieuw om vrijwillige terugkeer kunnen verzoeken in België.

Hoe werkt het in de praktijk

Het programma voor vrijwillige terugkeer wordt gefinancierd door de overheid via het Agentschap Fedasil en wordt uitgevoerd door de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM). Caritas International heeft ook een rol als partner van Fedasil in de uitvoering van het integratie project.
De persoon die bereid is om vrijwillig terug te keren, kan de volgende organisatie contacteren :

28 février 2019


Documents & formulaires
Législation et jurisprudence
Sites web
IOM
Website van Fedasil over vrijwillige terugkeer
info in twaalf talen, terugkeerverhalen en publicaties