De Vzw Medimmigrant

Medimmigrant is een vzw in Brussels Hoofdstedelijk Gewest die in 1994 opgericht werd onder de naam ‘Medisch Steunpunt Mensen Zonder Papieren’. In 2005 veranderde de naam van de vzw in Medimmigrant omdat we merkten dat ook personen met een beperkt verblijfsrecht nood hadden aan informatie over toegang tot medische zorgen.

Het expertisegebied van Medimmigrant betreft de toegang tot de gezondheidszorg en de regeling in verband met het komen, verblijven en teruggaan omwille van een medische problematiek en sociale rechten voor ernstig zieken. Medimmigrant focust met zijn dienstverlening op mensen en organisaties die verblijven of gehuisvest zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.De vzw


Het team

 • Veerle Evenepoel
 • Stéphanie Jassogne
 • Katrijn Vanhees

Voor individuele begeleidingen naar het OCMW, een advocaat of zorgverstrekker kan Medimmigrant rekenen op vrijwilligers of stagiaires. Als u voor Medimmigrant wil werken als vrijwilliger, aarzel niet om ons te contacteren.


De Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur ondersteunt en stuurt de vzw en bestaat uit:
 • Louis Ferrant - Voorzitter
 • Marie-Paule Moreau - Ondervoorzitter
 • Liesbeth Daems
 • Elena Garcia
 • Katleen Goris
 • Sebastiano Guzzone
 • Fancisca Rissland
 • Berlinde Tillie
 • Jozefien Vanhees

De vzw wordt financieel ondersteund door de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) aangevuld met giften en kleine projectsubsidies zoals voor 2019-2020 van Welzijnszorg.

Waarden en visie

Medimmigrant steunt zijn werking op het recht op een menswaardig bestaan en een menswaardige behandeling, zoals beschreven in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Het gelijkheidsprincipe en de gezondheidsdefinitie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) spelen een belangrijke rol in de concrete dienstverlening.

We bewaken de autonomie en zelfredzaamheid van de persoon. We hechten er belang aan om individuele problemen op een structureel niveau aan te pakken.

Medimmigrant voldoet aan de regels over de bescherming van persoonsgegevens.
>>> Meer info

Hoe werken we


Wie kan Medimmigrant contacteren

 • mensen zonder wettig verblijf of in een precaire verblijfssituatie;
 • mensen in hun omgeving;
 • professionele hulpverleners in de sociale, medische en juridische sector.

Medimmigrant richt zich tot mensen woonachtig of organisaties gehuisvest in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


Wanneer en hoe kan je ons contacteren

Medimmigrant biedt informatie en advies via telefoon en mail. U kan ons contacteren op:
 • maandagvoormiddag, donderdagvoormiddag en vrijdagvoormiddag van 10-13.00 uur
 • dinsdagnamiddag van 14-18.00 uur

Tel. > 02 274 14 33 of 0800 14 960 (voor personen zonder of met een beperkt inkomen)
email > info@medimmigrant.be

Medimmigrant heeft zijn secretariaatsadres in de Gaucheretstraat 164, 1030 Schaarbeek.
(! niet voor individuele vragen).


Voor wat kan je ons contacteren

 • voor informatie en advies i.v.m. een concrete situatie;
 • voor het geven van vormingen op maat, herlezen van teksten, beleidsaanbevelingen, ondersteuning bij het uitwerken van goede praktijken, …

Ons steunen

Medimmigrant krijgt financiële ondersteuning van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. Voor 2019-2020 kregen we ook een tegemoetkoming van Welzijnszorg. Maar ook giften zijn noodzakelijk voor een optimale werking van Medimmigrant. Je kan ons steunen met een gift op het rekeningnummer:

 • BE79 001-2389649-33.

Bij voorbaat dank!

12 maart 2019


Documenten & formulieren
Publicaties
Wetgevingsteksten

Jaarverslagen

Hieronder kan u de jaarverslagen van de laatste vijf jaar bekijken:

U wilt ons contacteren?

2 april 2019

Medimmigrant antwoordt op uw vraag tijdens telefonische permanentie uren en per mail. Medimmigrant richt zich naar personen die woonachtig zijn...
Meer weten