Linken


K.B. van 13.07.1996
K.B. van 13.07.1996

(het artikel 123 gaat over de personen ten laste)

Lire plus

Wet van 14.07.1994
Wet van 14.07.1994

betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging

Lire plus


Wet van 2.04.1965
Wet van 2.04.1965

Wet betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de OCMW

Lire plus

Wet van 8.07.1976
Wet van 8.07.1976

Organieke wet betreffende de OCMW

Lire plus

K.B. van 08.10.1981
K.B. van 08.10.1981

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

Lire plus

Verblijfswet 15.12.1980
Verblijfswet 15.12.1980

Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

Lire plus

Fedasil
Fedasil
Lire plus

Wet van 12.01.2007
Wet van 12.01.2007

betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen

Lire plus