Page d’accueil


Op zoek naar informatie ?
Op zoek naar informatie ?

U vindt op deze website informatie over de toegang tot gezondheidzorg van mensen met een precair verblijfsstatuut. Voor meer info, kunt u onze vzw contacteren via email of per telefoon.

Lire plus