Page d’accueil


Op zoek naar informatie?
Op zoek naar informatie?

U vindt op deze website informatie over de toegang tot gezondheidzorg van mensen met een precair verblijfsstatuut. Voor meer info, kunt u onze vzw contacteren via email of per telefoon.

Lees meer