Privacybeleid

Bescherming van persoonsgegevens

Medimmigrant hecht belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens.


Veel informatie is op of via website van Medimmigrant beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt.

In bepaalde gevallen kan je evenwel persoonlijke informatie worden gevraagd.

Medimmigrant geeft je daarbij de volgende garanties:

  • Jouw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de gevraagde informatie te verstrekken of om de gewenste dienstverlening te realiseren.
  • De verwerking van jouw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
  • Jouw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct-marketingdoeleinden aangewend.
  • Je hebt de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te (laten) verbeteren. Hiertoe neem je contact op met secr@medimmigrant.be.
  • Medimmigrant treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van jouw persoonsgegevens.

E-mail communicatie

E-mails en informatie die u ons stuurt worden vertrouwelijk behandeld. Uw gegevens worden verzonden via een beveiligde verbinding.

Wanneer we uw e-mail ontvangen, houden we ons eraan u in normale omstandigheden: binnen de week een antwoord te sturen.

Soms kan er - buiten onze verantwoordelijkheid om - iets mis lopen tijdens de verzending, of kan de communicatie over het internet vertraging oplopen. Hou er daarom bij een dringende vraag rekening mee dat u misschien niet onmiddellijk antwoord krijgt.

We proberen uw e-mail zo zorgvuldig mogelijk te beantwoorden. Ga na of de informatie die we u geven ook echt van toepassing is op uw situatie. De e-mail die wij u sturen is enkel aan u gericht. Indien u informatie ontvangt die niet voor u bestemd is, verwijder de info dan uit uw computer en verwittig de afzender van de vergissing.

Om u zo goed mogelijk te helpen, hebben de hulpverleners regelmatig overleg in team. Al deze hulpverleners zijn gebonden door hun beroepsgeheim.


Bewaren van e-mails en gegevens

De e-mails die u ons stuurt worden tijdelijk in de mailbox bewaard. We doen dit om u beter te kunnen helpen in het geval u opnieuw contact met ons neemt.

Als u ons een e-mailbericht zendt, wordt uw e-mailadres bekend. Denk dus na over het e-mailadres en de mailbox die u gebruikt (en wie het antwoord kan lezen). De gegevens die we van u ontvangen dienen enkel om u de gevraagde informatie te verstrekken en worden anoniem geregistreerd.

Als u niet wil dat we uw e-mail bewaren, laat dit dan weten.

Overeenkomstig de ’Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens’ heeft u het recht uw gegevens te raadplegen en, indien nodig, te verbeteren. Neem daarvoor contact met ons op.

In de hulpverlening wordt er vaak gewerkt met een dossier. Het dossier is een hulpmiddel in de hulpverlening bijvoorbeeld om afspraken te noteren en jouw situatie op te volgen. Wanneer je een dossier hebt wordt hierin ook relevante informatie opgenomen afkomstig van e-mails. Wil je geen dossier? Dan heb je het recht om een dossier te weigeren. Laat ons dit dan weten.

18 juni 2018


Documenten & formulieren
Publicaties
Wetgeving en rechtspraak